Hoeveel bedraagt de steun?

Tot 300.000 euro steun per goedgekeurd project. De steun bestaat uit een vast en een variabel gedeelte en een implementatiebonus

 

Voortraject
(vast deel)

Ontwikkelfase
(variabel deel)

Implementatie
(variabel deel)

DOEL

Competentieopbouw: ondersteuning inkopen om het idee matuur te maken en om het (vervolg)traject te doorlopen

Concrete resultaten bevorderen: mogelijke oplossingen laten ontwikkelen, testen of valideren 

Implementatie bevorderen: lokale besturen incentive geven om over te gaan tot aanbesteding en uitrol van gevalideerde oplossingen

KOSTEN 

Aankoop van externe begeleiding

Projectcoördinatie (personeelskosten, overhead, werkingskosten en  eventuele investeringskosten)

Incl. middelen om óf een aanbestedingsprocedure te doorlopen óf een PIO-aanvraag in te dienen

Ontwikkeltraject: kosten voor een proof of concept, pilot, minimum viable product, testtraject,…

Kosten voor evaluatie en diffusie

Incl. kosten voor aankoop van hardware (indien in eigendom van de indiener)

kosten voor de aankoop van de smart city oplossing

STEUN 

Max. 200.000 euro steun (80% & 20% eigen middelen)

Max. 50.000 euro steun (min. 50% eigen middelen)

Max. 50.000 euro (min. 50% gedragen door de aanbestedende overheid)

DUUR

Max 24 maanden

Max 6 maanden

Na gunning

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail