Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Een vernieuwd ondersteuningsbeleid voor kmo’s via een vereenvoudigde kmo-portefeuille!

8 jan 2016 - 14.37u.
Beeld kmo-portefeuille

Ter ondersteuning van de professionalisering van de Vlaamse kmo’s is er vanaf 1 april 2016 de brede, vereenvoudigde kmo-portefeuille. Bedrijven met groeiambities zullen daarenboven beroep kunnen doen op de kmo-groeisubsidie. Dit is een nieuwe steunmaatregel die later dit jaar zal gelanceerd worden.

In dit bericht meer informatie over:

 1. Vereenvoudigde kmo-portefeuille
 2. Kmo-groeisubsidie
 3. FAQ vereenvoudigde kmo-portefeuille

Vereenvoudigde kmo-portefeuille

Rationalisering van de in aanmerking komende diensten

De verscheidende bestaande pijlers, domeinen en afzonderlijke steunplafonds en percentages van de kmo-portefeuille verdwijnen. In het toekomstige systeem krijgt elke kmo jaarlijks één subsidieplafond en één steunpercentage dat die kmo afhankelijk van haar noden en behoeftes kan inzetten voor opleiding en/of advies.

In de toekomstige kmo-portefeuille wordt een onderscheid gemaakt volgens de grootte van de onderneming. Kleine ondernemingen krijgen een jaarlijks steunplafond van 10.000 euro, het steunpercentage bedraagt  40%. Middelgrote ondernemingen kunnen jaarlijks maximaal 15.000 euro via de kmo-portefeuille krijgen. Het steunpercentage bedraagt 30%.

 

opleiding

advies

Kleine ondernemingen

steunpercentage 40%, steunplafond 10.000 euro

Middelgrote ondernemingen

steunpercentage 30%, steunplafond 15.000 euro

Administratief eenvoudig steunverleningsproces

Het aanvragen en toekennen van de subsidies wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden via een vernieuwde en intuïtief te gebruiken website.

Er wordt gekozen voor een geautomatiseerd proces waarbij de kmo-portefeuille beperkt wordt tot subsidieverstrekking zonder dossierbehandeling door de administratie zoals vandaag al gebeurt in bijv. de pijler  opleiding. In tegenstelling tot vandaag zullen dienstverleners niet meer elke steunaanvraag moeten bevestigen. In de toekomt gaan we uit van een automatische goedkeuring, dienstverleners blijven er wel op toezien dat de steunaanvraag voldoet aan de voorwaarden van de kmo-portefeuille; zo niet kunnen zij de steunaanvraag alsnog weigeren.

Registratie van de dienstverleners

De kwaliteit van de dienstverlening blijft gewaarborgd door de registratieregeling voor dienstverleners.

Dienstverleners die actief zijn in de pijler opleiding behouden ook na 1 april 2016 hun lopende registratie voor opleiding.

Dienstverleners en individuele dienstverleners die op 1 april 2016 actief zijn in de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning behouden één registratie voor advies. De nieuwe registratie voor advies krijgt de resterende duurtijd van de langst lopende registratie.

Vanaf 1 april 2016 zullen er nog uitsluitend registraties voor opleiding of advies toegekend kunnen worden.


Kmo groeisubsidie

Naast de kmo-portefeuille komt er een nieuw subsidie-instrument: de kmo-groeisubsidie.

Met de kmo-groeisubsidie wordt het strategische advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en Personeelsmanagementadvies en de aanwervingspremie voor kennismanagers samen met de IWT starterstudies geïntegreerd in één nieuw instrument, complementair aan de kmo-portefeuille en de andere steuninstrumenten van het Agentschap Innoveren en Ondernemen

Met de  kmo-groeisubsidie kunnen kmo’s gericht steun krijgen voor hun groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie. De financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (bestaande onderneming).

Voor het verwerven van de kennis kan de kmo vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies aan te kopen, dan wel om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet geregistreerd te zijn.

Aanwerving

25.000 euro

Externe dienstverleners

25.000 euro

Groei door Transformatie, Innovatie en/of Internationalisering

Een steunaanvraag voor de kmo-groeisubsidie zal twee maal worden beoordeeld door de administratie. Bij de indiening van het dossier wordt de aanvraag bekeken en een tweede beoordeling volgt ex post bij de uitbetaling van de subsidie.


Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Wat gaat er gebeuren tijdens de eerste drie maanden van 2016?

De huidige regeling blijft van toepassing met inbegrip van de verschillende steunplafonds en subsidiepercentages.

Uitzondering: Gedurende de maand januari wordt de indieningstermijn verlengd van 14 kalenderdagen naar 40 kalenderdagen. Vanaf 1 februari 2016 is de gebruikelijke indieningstermijn  van 14 kalenderdagen terug van toepassing.

 

Opleiding

Advies

Advies
internationaal
ondernemen

Technologie-
verkenning

Strategisch advies

Coaching

Steun %

50%

50%

50%

75%

50% en 75%

50% en 75%

Steunplafond
per pijler

€ 2.500

€ 2.500

€ 5.000

€ 10.000

€ 25.000

€ 10.000

Maximum
per periode

deze pijlers samen € 15.000

€ 25.000

2. En wat gebeurt er dan na 1 april voor wie al budget opgenomen heeft?

Subsidie die werd opgenomen tijdens de eerste 3 maanden van 2016 zal verrekend worden na 1 april.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de subsidie die werd opgenomen voor projecten van een pijler waarvan de diensten verder opgenomen worden in de vernieuwde kmo-portefeuille (opleiding, advies, advies voor internationaal ondernemen en technologieverkenning) en projecten die werden aangevraagd in de pijlers die geen verderzetting vinden in de vernieuwde kmo-portefeuille (strategisch advies en coaching).

De subsidie die tussen 1/1/2016 en 31/03/2016 werd opgenomen in de pijlers die worden verdergezet in de vernieuwde kmo-portefeuille wordt verrekend met het nieuwe maximale steunplafond van de kmo-portefeuille (10.000 euro voor kleine ondernemingen en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen).

Subsidie die tussen 1/1/2016 en 31/03/2016 werd opgenomen in de pijler strategisch advies of coaching wordt verrekend met het nieuwe maximale steunplafond van de kmo-groeisubsidie (25.000 euro voor aanwerving en 25.000 euro voor extern advies).

Bijvoorbeeld. Een kleine onderneming vraagt tijdens de eerste 3 maanden van  2016 2 projecten aan : 2.500 euro subsidie voor opleiding en 25.000 euro subsidie voor strategisch advies. Op 1 april zal die kleine onderneming nog een maximaal subsidieplafond hebben van 7.500 euro voor de kmo-portefeuille (10.000 euro -2.500 euro). Voor de kmo groeisubsidie zal het bedrijf nog een aanwerving kunnen doen van 25.000 euro maar is het budget voor consultancy voor 2016 opgebruikt.

3. Ik ben dienstverlener en enkele van mijn opleidingen starten na 1 april 2016. Hoeveel subsidie kan een onderneming krijgen ?

Dit is afhankelijk van het tijdstip waarop de klant de steunaanvraag indient:

 • Steunaanvraag vóór 1 april 2016
  •  50%
  • maximaal subsidie voor opleiding is 2.500 euro (max. projectbedrag is 5.000 euro)
 • Steunaanvraag ná 1 april 2016
  • 40% of 30% (afhankelijk van de grootte van onderneming)
  • Maximale subsidie voor opleiding is 10.000 euro (max. projectbedrag is 25.000 euro of 15.000 euro (max. projectbedrag is 50.000 euro)

4. Hoe zal de grootte van de onderneming bepaald worden?

Voor het bepalen van de grootte van de onderneming hanteren we de Europese kmo-definitie. De grootte van de onderneming wordt vastgesteld aan de hand van de ondernemingsgegevens die aangeleverd worden door de VKBO.

Als een onderneming zich via zijn ondernemingsnummer aanmeldt bij de kmo-portefeuille worden alle bedrijfsgegevens automatisch opgehaald uit de VKBO. Op basis van de informatie wordt vastgesteld of een onderneming een ko, mo of go is.

In de toekomstige kmo-portefeuille is het subsidieplafond afhankelijk van de grootte van de onderneming. Daarom zal de grootte van de onderneming worden vastgelegd bij de eerste subsidieaanvraag binnen het kalender- en budgetjaar.

5. Wat zijn de criteria voor de groottebepaling ?

 

Werknemers

Omzet

 

Balanstotaal

Kleine ondernemingen

< 50 VTE

<= 10.000.000 euro

of

<= 10.000.000 euro

Middelgrote ondernemingen

< 250 VTE

<= 50.000.000 euro

of

<= 43.000.000 euro

6. Hoe zal de nieuwe flow van de kmo-portefeuille er uit zien?

Het aanvraagproces wordt eenvoudiger.

 • Kmo’s zullen meteen de stortingsgegevens krijgen tijdens de aanvraag – ze hoeven hiervoor niet te wachten op de bevestiging van de dienstverlener
 • Dienstverleners moeten niet meer alle goede aanvragen bevestigen – ze moeten enkel reageren als een aanvraag foutief is

Huidige flow

Kmo                                                                                                  

DVL

Aanvraag

 

 

Bevestiging indien OK

Storting van het eigen aandeel (binnen de 30 dagen na bevestiging)

 

Volgen van de opleiding of het advies

Geven van de opleiding of het advies

 

Opmaak factuur

Betaling via de kmo-portefeuille

 

Toekomstige flow

Kmo                                                                                                 

DVL

Aanvraag + storting van het eigen aandeel (binnen de 30 dagen na aanvraag)

 

 

Stopzettingsaanvraag indien niet OK

Volgen van de opleiding of het advies

Geven van de opleiding of het advies

 

Opmaak factuur

Betaling via de kmo-portefeuille

 

7. Wat zijn de gevolgen voor de auditprocedure van de dienstverleners?

Ook in de nieuwe regeling zullen dienstverleners van de kmo-portefeuille geauditeerd worden via de kmop-norm.

Vanaf 1/4/2016 wordt de audit beperkt tot opleiding en advies.

 • De domeinspecifieke vereisten worden vanaf 1/4/2016 niet meer geauditeerd.
 • De pijlers strategisch advies en advies voor internationaal ondernemen worden vanaf 1/4/2016 niet meer geauditeerd.
 • Aan alle auditbureaus werd in juli gevraagd om transparant te communiceren over de aanstaande wijzigingen. Elke dienstverlener moet voor zichzelf de inschatting maken of de investering in de audit nog rendabel is

8. Wat zal er op 1 april 2016 gebeuren met mijn registratie voor Strategisch Advies/Advies voor internationaal ondernemen/Technologieverkenning?

Dienstverleners en individuele dienstverleners die op 1 april 2016 actief zijn in de pijlers advies, advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning behouden één registratie voor advies. De nieuwe registratie voor advies krijgt de resterende duurtijd van de langst lopende registratie.

Vanaf 1 april 2016 zullen er nog uitsluitend registraties voor opleiding of advies toegekend kunnen worden op het niveau van de Maatschappelijke Zetel of Departement. Individuele dienstverleners zullen niet meer bestaat.

9. Waar kan ik terecht voor verdere vragen?

Meer vragen, bel 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be


UP