Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Steun voor bedrijvencentra en doorgangsgebouwen

Voor welke bedrijvencentra?

De subsidies zijn bedoeld voor bedrijvencentra die aan starters ruimtes te huur aanbieden samen met dienstverlening zoals gemeenschappelijk secretariaat, vergaderzalen,... De ruimtes zijn niet enkel kantoren, maar ook opslagruimtes of productieruimtes. Zuivere kantoorgebouwen worden niet gesubsidieerd.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijvencentra met basisdiensten, strategische bedrijvencentra, gespecialiseerde bedrijvencentra en doorgangsgebouwen.

Voor wie?

Zowel gemeentes, POM’s, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als kleine en middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor steun.

Voor wat?

De investeringen in grond, gebouwen en de uitrusting van de gebouwen komen in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel bedraagt de steun?

Volgende steunpercentages zijn van toepassing:

  • 25% voor publieke ontwikkelaars
  • 20% voor kleine ondernemingen
  • 10% voor middelgrote ondernemingen

Voor de verschillende soorten bedrijvencentra zijn er maximale steunbedragen in het Besluit vastgelegd.

Hoe verloopt de procedure?

Er kunnen maar dossiers ingediend worden als er een oproep loopt. De minister kondigt per ministerieel besluit een oproep aan. Hieraan wordt ook een maximale investerings-enveloppe gekoppeld. De ingediende dossiers worden beoordeeld door een jury. De best gerangschikte krijgen binnen de investeringsenveloppe een subsidie toegekend.

UP