Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Landbouw (LA)-trajecten

Info

De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor een ruime doelgroep.

De doelgroep van de LA-trajecten zijn in eerste instantie de land- en tuinbouwbedrijven uit de primaire sector. Veel van deze bedrijven beschikken niet over voldoende eigen middelen of de capaciteit om zelf innovatieve oplossingen te gaan initiëren en ontwikkelen. Collectieve vormen van kennisverwerving en kennisoverdracht zijn bijgevolg een belangrijk gegeven voor de primaire sector om te innoveren op bedrijfsniveau.
Samenwerking met bedrijven uit de toeleverings- en/of de verwerkende industrie wordt aangemoedigd. Verschillende vormen van samenwerking/interactie zijn hierbij mogelijk: onderaanneming, het opzetten van een gemeenschappelijk project met een beperkt aantal of een collectief van bedrijven (VIS?), alsook het creëren van een spillover effect naar bedrijven in de agrovoedingsketen.

De finaliteit van een LA-traject moet evenwel steeds gericht zijn op het duurzamer en competitiever maken van de land- en tuinbouwsector. Trajecten die gericht zijn op een collectief van bedrijven uit de toeleverings- en/of de verwerkende industrie horen thuis in de VIS-trajecten.
Kenmerkend voor LA-trajecten is dat men het volledige traject van kennisverwerving tot kennisoverdracht en het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroepbedrijven kan integreren in één project. Het werkprogramma wordt modulair samengesteld in functie van de behoeften/noden. De aanvrager dient in samenspraak met de bedrijven/organisaties uit de doelgroep de omvang en volgorde van de afzonderlijke activiteiten te bepalen.

Meer weten?

Kom alles over de Landbouw (LA)-trajecten hier te weten!

UP