Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Innovatieplatformen (LS)

Info

Gerichte initiatieven, zoals competentiepolen, strategische initiatieven of thematische onderzoeksprogramma’s, hebben doorgaans nood aan een coördinatieplatform. Dergelijke platformen moeten licht en wendbaar zijn en onnodige institutionalisering moet daarbij vermeden worden. Daarom heeft de Vlaamse Regering geopteerd voor de formule van lichte structuren, waarbij een tijdelijke erkenning op basis van een duidelijke strategie gecombineerd wordt met een subsidiëring voor de basiswerking en een jaarlijks gereserveerd budget voor projecten.

De basiswerking is gericht op de continuïteit van de werking van het initiatief en omvat o.a. activiteiten van kennisverspreiding en platformwerking voor een ruime doelgroep van bedrijven, opstellen/actualiseren van de strategische innovatie-agenda, projectgeneratie, overkoepelende coördinatie en inhoudelijke opvolging van de projecten uitgevoerd met het gereserveerd budget.

De lichte structuur kan jaarlijks een gereserveerd projectbudget aanvragen bedoeld voor projecten die bijdragen tot de implementatie van de strategie. Voor de invulling van de projectwerking wordt een beroep gedaan op de relevante reglementaire kaders, die de basis vormen voor de subsidieprogramma’s bij Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het agentschap evalueert de projecten volgens de criteria van het toepasselijk reglementair kader en vanuit de strategische context van de lichte structuur. De contractuele opvolging en betalingen zijn onderwerp van individuele projectovereenkomsten met het agentschap. De inhoudelijke opvolging gebeurt door de lichte structuur die hierover advies uitbrengt aan Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De volgende initiatieven worden via de formule van lichte structuren gesteund :

Meer weten?

Kom alles over de Innovatieplatformen (LS) hier te weten!

UP