Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Inkomenscompensatievergoeding - Vlaams Gewest

Regeling overgang van inkomenscompensatievergoeding naar hinderpremie

Het huidige steunsysteem voor hinder bij openbare werken zal tegen midden 2017 grondig hervormd worden. Voor werken die starten voor 1 juli 2017 kan de inkomenscompensatievergoeding worden aangevraagd. De aanvraag moet wel gebeuren voor 1 juli 2017. De subsidiabele sluitingsperiode in de dossiers van de inkomenscompensatievergoeding loopt maximaal tot 31 december 2017. Vanaf 1 juli 2017 kan in de lopende dossiers alleen nog een verlenging worden aangevraagd van de sluitingsperiode maximaal tot 31 december 2017.

De inkomenscompensatievergoeding wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

Oorspronkelijk ingevoerd door de wet van 3 december 2005, gewijzigd door de programmawet van 22 december 2008 en laatst gewijzigd door de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen, hebben de Gewesten deze bevoegdheid sedert 1 juli 2014 overgenomen in toepassing van de wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde Staatshervorming. 

Voor het Vlaams Gewest heeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen de praktische behandeling van de aanvragen toevertrouwd aan PMV/Z.

Contact informatie

PMV/z
algemeen
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 52 30
vergoedingen@fonds.vlaanderen
UP