Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Inkomenscompensatievergoeding - Vlaams Gewest

De inkomenscompensatievergoeding wordt toegekend aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein.

Oorspronkelijk ingevoerd door de wet van 3 december 2005, gewijzigd door de programmawet van 22 december 2008 en laatst gewijzigd door de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen, hebben de Gewesten deze bevoegdheid sedert 1 juli 2014 overgenomen in toepassing van de wet van 6 januari 2014 betreffende de Zesde Staatshervorming. 

Voor het Vlaams Gewest heeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen de praktische behandeling van de aanvragen toevertrouwd aan PMV/Z.

Contact informatie

PMV/Z
kmo-cofinanciering en startlening+
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel
T 02 229 53 10
vergoedingen@fonds.vlaanderen
UP