Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Clusters

De Vlaamse regering keurde op 4 maart 2016 definitief het besluit goed waarin de steun geregeld wordt voor innovatieclusters in Vlaanderen. De doelstelling van het clusterbeleid bestaat erin het ontsluiten van onbenut economisch potentieel en de realisatie van competitiviteitsverhogingen bij Vlaamse ondernemingen via een actieve en duurzame samenwerking tussen actoren.

Dit clusterbeleid richt zich naar samenwerkingsverbanden van Vlaamse ondernemingen met groei-ambities, innovatiebewust, met internationale blik en openstaand voor samenwerking met andere ondernemingen en kenniscentra, zowel voor de realisatie van hun individuele bedrijfsdoelstellingen als voor het bijdragen aan een competitiviteitsverhoging bij een grote groep van Vlaamse ondernemingen.

Het Vlaams clusterbeleid onderscheidt twee types van clusters, de speerpuntclusters en de innovatieve bedrijfsnetwerken.

Ongeacht de schaal, het ambitieniveau en de tijdshorizon van de initiatieven worden volgende kenmerken als belangrijk beschouwd voor de beoogde clusters:

  • Actieve betrokkenheid en sturing door de ondernemingen;
  • Actieve en duurzame samenwerking als rode draad door de werking van de cluster;
  • Gedragen visie en actieplan op maat van en opgesteld door clusterleden; 
  • Performante clusterorganisatie die optreedt als facilitator en vertegenwoordiger van de clusterleden;
  • Clusters richten zich op het wegwerken van gemeenschappelijke drempels en onbenutte gemeenschappelijke business-opportuniteiten;
  • Clusters maken de koppeling tussen kennisopbouw en vermarkten en implementeren van nieuwe kennis;
  • Clusters hebben een internationale oriëntatie.
UP