Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Bouwen of uitbreiden

Vanaf 23 februari 2017 gaat de omgevingsvergunning van start. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Alle informatie over de procedures, formulieren en stand van zaken vindt u op www.omgevingsloket.be.

Gemeenten die voor uitstel hebben gekozen tot 1 juni 2017 werken in tussentijd met de huidige procedurele bepalingen m.b.t. stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen. De juiste te volgen procedure in de overgangsperiode tussen 23 februari 2017 tot 1 juni 2017 vindt u in dit overzichtelijk schema. Welke gemeenten voor uitstel hebben gekozen vindt u tevens op www.omgevingsloket.be.

Gerichte info naar ondernemingen toe over de wetgeving ruimtelijke ordening vindt u op  www.ruimtelijkeordening.be/NL/Info-op-maat/Ondernemer.

UP