Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Zoeken binnen de Subsidiedatabank

19 zoekresultaten met de volgende filters:
Klik op de checkboxes om een filter te verwijderen of maak een nieuwe keuze in het menu aan de linkerkant.
Nieuwe zoekopdracht Pagina printen Overzicht als PDF

  Deelname aan een buitenlandse beurs of een niche-evenement

  Kmo's in het Vlaamse Gewest kunnen bij FIT een subsidie bekomen voor de individuele- of groepsdeelname aan buitenlandse beurzen met internationale uitstraling en/of deelname aan gelijkwaardige niche-evenementen in het buitenland met internationale uitstraling. De steun bedraagt max. €5.000 of €7.500 bij beursdeelname en €2.500 of €3.750 bij niche-events.

  Ontwikkeling en vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

  Kmo's gevestigd in het Vlaamse Gewest, kunnen bij FIT een forfaitaire subsidie bekomen van €1.500 (evt. €2.250) voor de externe ontwikkeling alsook vertaling van meertalige websites of webshops, een bedrijfsfilm en 'sociale media', ter ondersteuning van export-inspanningen. Enkel digitale bedrijfscommunicatie komt dus in aanmerking voor deze maatregel.

  Prospectiereis buiten de EER

  Kmo's in het Vlaamse Gewest, kunnen bij FIT een subsidie bekomen voor individuele prospectiereizen, deelname aan groepszakenreizen, reizen in het kader van groepsstanden en investeringsreizen naar het buitenland die geen delokalisatie tot gevolg hebben. Deze steun bedraagt 50 tot 75 % van de forfaitaire bedragen en geldt enkel voor initiatieven buiten de EER.

  Oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER

  Kmo's, maar ook wat grotere ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen bij FIT voor de oprichting van een prospectiekantoor buiten de EER, een tussenkomst van 50% of 75% in bepaalde werkingskosten bekomen. De aanvaarde kosten bedragen maximaal €100.000.

  Kmo-groeisubsidie (strategisch advies/aanwerving bij groeitrajecten)

  Deze subsidie van Agentschap Innoveren & Ondernemen wil bij kmo’s de ontbrekende “strategische kennis” subsidiëren die nodig is voor het opstellen van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment. De subsidie bedraagt 50% voor het inkopen van extern advies (max €25.000) en/of het aanwerven van een strategisch medewerker (max €25.000). Per kalenderjaar kan tot €50.000 subsidie worden bekomen.

  Delcredere

  Delcredere is de Belgische openbare kredietverzekeraar die tot opdracht heeft de internationale economische betrekkingen te bevorderen. Zij heeft tot opdracht haar cliënten te beschermen tegen risico’s verbonden aan binnenlandse en buitenlandse transacties en de financiering ervan te vergemakkelijken.

  Finexpo (exportfinanciering)

  Finexpo heeft als doelstelling het verzekeren van financiële steun aan de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten. Zij doet dit o.a. door de intrestvoeten van kredieten toegekend voor de financiering van de Belgische export te verminderen of te stabiliseren. Zowel kmo's als grote ondernemingen kunnen een tussenkomst van Finexpo aanvragen.

  Ter beschikking stellen van Vlaamse uitrustingsgoederen

  Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen bij FIT een subsidie bekomen wanneer zij uitrustingsgoederen ter beschikking stellen aan ondernemingen in bepaalde ontwikkelingslanden, met als doel een verkoop te realiseren. De steun bedraagt 50% (Minst-Ontwikkelde Landen) of 35% van het contractbedrag. Het contractbedrag mag niet hoger zijn dan €495.000 (MOL) of €740.000.

  Fiscaal statuut buitenlandse kaderleden

  Dit fiscaal statuut is van toepassing op bepaalde kaderleden die naar België gedetacheerd worden of rechtstreeks in het buitenland zijn aangeworven om tijdelijk in België te werken. Werkgevers van buitenlandse kaderleden aan wie dit statuut wordt toegekend, kunnen hierdoor genieten van een belangrijke kostenbesparing.

  Erasmus voor jonge ondernemers

  Dit Europees uitwisselingsprogramma voor ondernemers biedt jonge ondernemers de mogelijkheid om 1 tot 6 maanden te werken bij een ervaren kmo, gevestigd in een ander EU-land. De nieuwe ondernemer ontvangt een maandelijkse toelage en heeft vergevorderde plannen voor het opzetten van een eigen bedrijf of is nog geen drie jaar bezig.

  Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)

  De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) wil de internationale groei van Belgische ondernemingen bevorderen door deel te nemen aan de buitenlandse investeringsprojecten van deze ondernemingen. BMI investeert en verstrekt geen subsidies.

  PMV- Risicokapitaal

  PMV kan risicokapitaal verstrekken aan beloftevolle ondernemingen. Zoals elke kapitaalverschaffer investeert PMV om meerwaarde te creëren. Voor PMV moet die meerwaarde zowel financieel als maatschappelijk zijn. Op die manier draagt PMV bij aan de welvaart en het welzijn in Vlaanderen.

  Internationaal maatwerkproject

  Kmo's in het Vlaamse Gewest kunnen bij FIT een subsidie bekomen van 50% of 75% om creatieve projecten te realiseren die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevordert in, bij voorkeur, opkomende economieën of groeilanden. De aanvaarde kosten bedragen maximaal €25.000 (excl.btw) per internationaal maatwerkproject, inclusief een forfait van maximaal €4.000 voor de personeelskosten.

  Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO)

  De Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) streeft ernaar de groei van de privésector in ontwikkelings- en groeilanden te ondersteunen, zodat deze landen toegang krijgen tot groei en duurzame ontwikkeling. In deze landen is BIO o.m. bevoegd om rechtstreeks te investeren (kapitaal, quasikapitaal en leningen) in lokale kmo's en grotere bedrijven met een lokale verankering.

  Waarborgregeling tot € 1,5 miljoen

  Ondernemingen die geen financieringsovereenkomst kunnen afsluiten door een gebrek aan voldoende waarborgen, kunnen via de waarborgregeling van PMV/z, bij 'financiële instellingen erkend als waarborghouder', tot 75% van de verbintenissen laten waarborgen door de Vlaamse overheid. Dit tot een maximum bedrag van €1,5 miljoen. Ook voor bepaalde leasingcontracten geldt deze regeling.

  Prins Albert Fonds

  Het Prins Albert Fonds heeft tot doel jonge kaderleden te vormen in internationaal ondernemen in een land buiten West-Europa. Jaarlijks ontvangen 20 personen een beurs (€25.000) voor het uitwerken van een project voor een bedrijf gevestigd in België. Het bedrijf betaalt de reis- en verblijfkosten, een bijdrage in de operationele kosten, maar geen salaris of bonus aan het jonge kaderlid (<30 j).

  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling-EFRO Interreg

  EFRO is een Europees structuurfonds dat subsidies verleent voor de medefinanciering van ontwikkelingsacties in de erkende gebieden. De projectmiddelen uit dit programma’s zijn bestemd voor consortia van overheden, onderzoeks- en kennisinstellingen, NGO’s enz...die transitieprojecten met een lange termijn perspectief wensen uit te voeren waarvan ondernemingen en burgers beter worden.

  Subsidies voor investeringen in opkomende industrieën en ontwikkelingslanden

  De Europese Unie investeert niet alleen in Europa maar kijkt ook voorbij de grenzen om kmo’s te ondersteunen. Hier vindt u informatie over instellingen die kmo’s en organisaties ondersteunen die willen investeren in ontwikkelingslanden en/of opkomende industrieën: DG Development and Cooperation (Europe Aid) en de Europese Bank voor herstel en ontwikkeling (EBRD).

UP