Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling (WKK) en hernieuwbare energie. Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald op basis van de meerkost en de essentiële componenten; de grootte van de onderneming en de subsidiebonus.
Sinds 21 april 2017 is er een nieuwe technologieënlijst  beschikbaar die van toepassing is op steunaanvragen ingediend vanaf 28 april 2017. In vergelijking met de vorige lijst zijn enkel de twee technologieën voor vrachtwagens op aardgas, T 201059 en T 201060, gewijzigd. De beschrijving is aangevuld met de bepaling van een maximum investeringskost per voertuig. 
Laatst gewijzigd op: woensdag 3 mei 2017 - 13.36u.
Belgische of buitenlandse vennootschappen die in België zijn gevestigd kunnen genieten van belangrijke fiscale voordelen als ze investeren in Europees audiovisuele werken of podiumkunsten, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
Sinds februari 2017 is deze fiscale regeling ook uitgebreid tot de volgende podiumkunsten: theater-, circus-, straattheater-, opera-, klassieke muziek-, dans- of muziektheaterproducties, met inbegrip van musical en ballet, evenals de productie van een totaalspektakel. Alle organisatievormen (ook vzw’s) kunnen een aanvraag tot erkenning indienen.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 2 mei 2017 - 11.28u.
Het LIFE programma is een Europees financieringsprogramma met als doelstelling bij te dragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het communautaire milieubeleid en de milieuwetgeving met het oog op duurzame ontwikkeling in de Europese Unie. Zowel voor de traditionele projecten als voor de geïntegreerde projecten bedraagt de Europese tegemoetkoming 60% voor de periode 2014-2017.
Op 28 april 2017 werd de nieuwe jaarlijkse oproep van het LIFE-programma opengesteld. Dit jaar is de Europese commissie in het bijzonder geïnteresseerd in "close-to-market" projecten: projecten gericht op nieuwe demonstratieve oplossingen met duidelijke milieu- of klimaatvoordelen, op bijvoorbeeld het vlak van afvalbeheer, circulaire economie, efficiënt gebruik van hulpbronnen,… Deze projecten moeten een niveau van technische en zakelijke "readines" hebben zodat ze kunnen geïmplementeerd worden in close-to-market omstandigheden (op industriële of commerciële schaal). Op 31 mei 2017 zal deze oproep worden toegelicht op een info en netwerk event in Brussel. Meer informatie over de call en dit event kan u terugvinden op :https://ec.europa.eu/easme/en/news/information-networking-event-life-2017-call-project-proposals LIFE 2017 call for project proposals.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 28 april 2017 - 20.40u.
Het Impulsprogramma 'Iedereen verdient vakantie' van Toerisme Vlaanderen beoogt de financiêle ondersteuning van projecten die bijdragen tot het zoeken van oplossingen om vakantiedrempels (financiële beperkingen, ziekten, mobiliteit,...) te verlagen. Momenteel loopt er een oproep.
Dit nieuwe impulsprogramma zal 2 soorten projecten ondersteunen. Projecten die inzetten op vernieuwende manieren om drempels te helpen wegwerken in de volledige vakantieketen én projecten gericht op de realisatie van regionale netwerkalternatieven voor (openbaar) vervoer. De aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 12 april 2017 tot uiterlijk 31 mei 2017. Alle informatie is beschikbaar op www.toerismevlaanderen.be/impulsiedereenvakantie
Laatst gewijzigd op: vrijdag 28 april 2017 - 14.23u.
Via ERA-NET tracht de Europese Commissie de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. In dit kader organiseren de deelnemende agentschappen o.m. gezamenlijke oproepen voor internationale onderzoeksprojecten. Ook het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt deel aan een aantal projecten.
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt deel aan de nieuwe oproep era-net BELSME voor innovatieprojecten via het kmo-programma (kmo-innovatieprojecten). Dit initiatief richt zich tot kmo’s en biedt hen een gericht instrument aan om een gezamenlijk ontwikkelingsproject uit te werken tussen bedrijven uit de verschillende Belgische Gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel. De derde oproep staat open voor alle disciplines. Het projectconsortium bestaat ten minste uit 2 kmo’s van 2 verschillende Belgische regio’s en de duurtijd van een project ligt tussen 12 en 24 maanden. De deadline voor het indienen van het gemeenschappelijk formulier en de Vlaamse financieringsaanvraag is vrijdag 25 augustus 2017 (12 uur). Voor meer informatie zie www.vlaio.be/nieuws/nieuwe-oproep-era-net-belsme-online.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 28 april 2017 - 11.31u.
Via de afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie worden er subsidies verstrekt om de werkzaamheid te verhogen en de Vlaamse arbeidsmarkt te stimuleren en te versterken. Maximaal 50% van deze financiële middelen zijn afkomstig van ESF. De resterende som wordt bijgepast door de Vlaamse overheid en de private sector. Momenteel loopt er een oproep gericht naar bedrijven.
Vanaf 1 april 2017 tot en met 30 juni 2017 loopt de oproep 395 "Opleidingen in bedrijven".  De doelgroep zijn kmo’s en grote ondernemingen (zowel profit als non-profit) met een vestiging in het Vlaams Gewest. De focus ligt bij opleidingen gericht op digitale competenties; geletterdheid, sociale vaardigheden en opleidingen als gevolg van bedrijfsinnovatie (op basis van een strategisch plan). Na goedkeuring van het projectvoorstel kan men starten op 1 oktober 2017 voor een periode van 12 maanden. Voor een volledig overzicht zie http://esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/opleidingen-bedrijven-0 .
Laatst gewijzigd op: dinsdag 25 april 2017 - 16.29u.
ICON is een formule voor vraaggedreven, coöperatief onderzoek waarbij multidisciplinaire onderzoeksteams van wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties samen werken om digitale oplossingen te ontwikkelen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners. De industriële partners kunnen hierbij een beroep doen op VLAIO-steun (O&O-bedrijfsprojecten).
In maart 2017 opende De Krook in Gent zijn deuren: het gloednieuwe open huis voor cultuur, kennis en innovatie. Ook Imec nam zijn intrek in deze kantoren.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 21 april 2017 - 15.50u.
Met dit incubatieprogramma biedt Imec (voorheen iMinds) ondersteuning aan ICT-gedreven start-ups die ernstige plannen hebben om een duurzame en succesvolle zaak op te richten, maar die financiële steun en coaching nodig hebben om het echt te maken in de markt.
In maart 2017 opende De Krook in Gent zijn deuren: het gloednieuwe open huis voor cultuur, kennis en innovatie. Ook Imec nam zijn intrek in deze kantoren. Op 1 mei wordt de volgende call van het imec.istart programma opengesteld. Zie: www.iminds.be/nl/projectoproepen/istart.  
Laatst gewijzigd op: vrijdag 21 april 2017 - 15.45u.
Met FIWARE ondersteunt Europa kmo’s, starters en ontwikkelaars op weg naar het “Future Internet”. Binnen FIWARE zijn er 16 geselecteerde deelprogramma’s die gezien worden als de “acceleratoren” voor de nieuwe internettechnologieën. Voor de ondersteuning wordt er gewerkt met oproepen.
In maart 2017 opende De Krook in Gent zijn deuren: het gloednieuwe open huis voor cultuur, kennis en innovatie. Ook Imec nam zijn intrek in deze kantoren.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 21 april 2017 - 15.36u.
Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) vergoedt deze opgenomen uren "Betaald educatief verlof" aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden.
De loongrens voor het schooljaar 2016-2017 werd vastgelegd op €2.815. Dit is €55 meer dan het schooljaar voordien.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 21 april 2017 - 10.46u.

Pagina's

UP