Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Met dit incubatieprogramma biedt Imec (voorheen iMinds) ondersteuning aan ICT-gedreven start-ups die ernstige plannen hebben om een duurzame en succesvolle zaak op te richten, maar die financiële steun en coaching nodig hebben om het echt te maken in de markt.
In maart 2017 opende De Krook in Gent zijn deuren: het gloednieuwe open huis voor cultuur, kennis en innovatie. Ook Imec nam zijn intrek in deze kantoren. Op 1 mei wordt de volgende call van het imec.istart programma opengesteld. Zie: www.iminds.be/nl/projectoproepen/istart.  
Laatst gewijzigd op: vrijdag 21 april 2017 - 15.45u.
Met FIWARE ondersteunt Europa kmo’s, starters en ontwikkelaars op weg naar het “Future Internet”. Binnen FIWARE zijn er 16 geselecteerde deelprogramma’s die gezien worden als de “acceleratoren” voor de nieuwe internettechnologieën. Voor de ondersteuning wordt er gewerkt met oproepen.
In maart 2017 opende De Krook in Gent zijn deuren: het gloednieuwe open huis voor cultuur, kennis en innovatie. Ook Imec nam zijn intrek in deze kantoren.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 21 april 2017 - 15.36u.
Werknemers uit de privé-sector hebben het recht om erkende opleidingen te volgen en om op het werk afwezig te zijn met behoud van hun loon. De Vlaamse overheid (Departement Werk en Sociale Economie) vergoedt deze opgenomen uren "Betaald educatief verlof" aan de werkgever onder bepaalde voorwaarden.
De loongrens voor het schooljaar 2016-2017 werd vastgelegd op €2.815. Dit is €55 meer dan het schooljaar voordien.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 21 april 2017 - 10.46u.
Als u voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint in hoofdberoep, bent u voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. De fiscus past dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe. Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.
De vervaldata voorafbetalingen zijn aangepast voor 2017. 
Laatst gewijzigd op: vrijdag 21 april 2017 - 10.14u.
Om de sociale lasten van de kmo’s te verlichten genieten ‘kleinere’ werkgevers van een automatische vermindering van 11,5%, berekend op een aantal sociale zekerheidsbijdragen.
Het grensbedrag van de compenserende bijdrage werd voor 2017 verhoogd tot €201.550 ingevolge de evolutie van het indexcijfer.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 31 maart 2017 - 14.28u.
Via ERA-NET tracht de Europese Commissie de samenwerking en coördinatie te bevorderen tussen de financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie van de EU-lidstaten en de geassocieerde landen. In dit kader organiseren de deelnemende agentschappen o.m. gezamenlijke oproepen voor internationale onderzoeksprojecten. Ook het Agentschap Innoveren & Ondernemen neemt deel aan een aantal projecten.
De oproep 2017 van de M-ERA.NET 2 actie is nu opengesteld en de limietdatum voor de indiening van een pre-proposal is 13 juni 2017, 12:00 uur ’s middags. Meer informatie kan u terugvinden op www.vlaio.be/nieuws/oproep-2017-m-eranet-2-opengesteld.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 31 maart 2017 - 14.27u.
Particulieren kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 of 45% indien zij rechtstreeks investeren in het kapitaal van startende vennootschappen. Een vennootschap kan zo maximaal €250.000 ophalen tijdens haar bestaan. De investeerder mag per jaar max. €100.000 investeren. De tax shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.
De crowdfundingwet creëerde met ingang van 1 februari 2017 een wettelijk statuut voor crowdfundingplatformen die beleggingsproducten aanbieden. Een crowdfundingplatform dat voldoet aan dit statuut kan worden erkend door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Door deze erkenning kan de particulier die investeert via dergelijk platform eveneens genieten van de Tax shelter. De lijst met erkende crowdingplatformen werd onlangs gepubliceerd op de website van de FSMA.  Er werden 2 lijsten opgenomen: Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België en Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten. Op de eerste lijst is er momenteel enkel sprake van voorlopige toelatingen (vergunningsprocedure is nog niet afgerond) en bijgevolg kan er nog geen gebruik worden gemaakt van het fiscaal voordeel. Enkel voor investeringen op de platformen opgenomen op de tweede lijst kan deze fiscale stimulans al worden toegepast. Deze informatie is ook van toepassing voor de maatregel Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (credit crowdfunding).
Laatst gewijzigd op: vrijdag 31 maart 2017 - 11.30u.
Particulieren kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 of 45% indien zij rechtstreeks investeren in het kapitaal van startende vennootschappen. Een vennootschap kan zo maximaal €250.000 ophalen tijdens haar bestaan. De investeerder mag per jaar max. €100.000 investeren. De tax shelter geldt voor investeringen die vanaf 1 juli 2015 worden uitgevoerd.
De crowdfundingwet creëerde met ingang van 1 februari 2017 een wettelijk statuut voor crowdfundingplatformen die beleggingsproducten aanbieden. Een crowdfundingplatform dat voldoet aan dit statuut kan worden erkend door de FSMA (de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Door deze erkenning kan de particulier die investeert via dergelijk platform eveneens genieten van de Tax shelter. De lijst met erkende crowdingplatformen werd zopas gepubliceerd op de website van de FSMA.  Er werden 2 lijsten opgenomen: Alternatieve-financieringsplatformen met vergunning in België  en Gereglementeerde ondernemingen die het voornemen hebben meegedeeld om in België alternatieve-financieringsdiensten te verrichten . Op de eerste lijst is er momenteel enkel sprake van voorlopige toelatingen (vergunningsprocedure is nog niet afgerond) en bijgevolg kan er nog geen gebruik worden gemaakt van het fiscaal voordeel. Enkel voor investeringen op de platformen opgenomen op de tweede lijst kan deze fiscale stimulans al worden toegepast. Deze informatie is ook van toepassing voor de maatregel Vrijstelling van roerende voorheffing op interesten van leningen (credit crowdfunding).
Laatst gewijzigd op: vrijdag 31 maart 2017 - 11.25u.
De Provincie Antwerpen verleent aan organisaties uit de sector van de sociale economie (inclusief coöperatieve vennootschappen) voor de uitvoering van externe adviesopdrachten die leiden naar een inclusieve economie en/of opleidingen die het middenkader en leidinggevenden van die organisaties versterken, een subsidie van 50% van de kosten (maximaal € 6000).
De aanvraag voor deze subsidie wordt uiterlijk 30 dagen vóór aanvang van de opleiding en/of adviesopdracht ingediend bij de Provincie Antwerpen.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 31 maart 2017 - 11.14u.
De provincie verleent infrastructuursubsidies van maximaal 20% (max. €20.000) van de totale projectkost. De investeringen zijn gericht op innovatie in de toeristische sector en moeten een impuls geven aan zowel bestaande als nieuwe logies (inclusief nieuwe experimentele logiesvormen). De subsidies zijn voorbehouden voor projecten die investeren in bepaalde thema's
De provincie West-Vlaanderen verleent steun aan projecten die het verschil maken. Deze realisaties vormen een meerwaarde voor het logies, maar ook voor de aantrekkelijkheid van de bestemming. De steun is voorbehouden voor projecten die zich richten op één van de volgende thema’s: beleving, familievriendelijkheid, duurzaamheid, zorgtoerisme, kwaliteitsvol kamperen en nieuwe, originele logiesvormen. Dossiers kunnen ingediend worden tot 30 juni 2017.
Laatst gewijzigd op: donderdag 30 maart 2017 - 16.39u.

Pagina's

UP