Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Gewijzigde maatregelen

Ondernemingen kunnen een subsidie krijgen van Agentschap Innoveren & Ondernemen als zij een onderzoeker (al dan niet in loondienst) toelaten een doctoraat uit te voeren in nauwe samenwerking met de onderneming. De Baekeland-mandaten voorzien in co-financiering van personeels- en werkingskosten in relatie tot één werknemer. Momenteel staat de eerste oproep voor 2018 open.
De eerste oproep voor 2018 is opengesteld. De uiterste indiendatum is maandag 26 maart 2018 om 12 uur.
Laatst gewijzigd op: zondag 26 november 2017 - 15.16u.
Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie bekomen van maximum 60% (co-financiering van personeels- en werkingskosten gedurende 1 tot 3 jaar) voor basisonderzoek uitgevoerd door een postdoctoraal onderzoeker (in loondienst van de onderneming of kennisinstelling) in samenwerking met de onderneming. De eerste oproep voor 2018 werd opengesteld.
De uiterste indiendatum voor de eerste oproep voor 2018 is maandag 26 maart 2018 om 12 uur.
Laatst gewijzigd op: zondag 26 november 2017 - 15.16u.
Kleine vennootschapen kunnen onder bepaalde voorwaarden, een deel van hun winst vrijstellen van vennootschapsbelasting mits reservering en herinvestering. De vrijgestelde investeringsreserve bedraagt 50% van het belastbaar resultaat vóór aanleg van de investeringsreserve (na vermindering met bepaalde bedragen). Het belastbaar resultaat van deze berekening is beperkt tot €37.500.
Deze maatregel zal ingevolge de fiscale hervormingen (bron: voorontwerp van de relancewet) afgeschaft worden voor nieuwe investeringen vanaf aanslagjaar 2019, en dooft uit voor lopende investeringen.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 24 november 2017 - 16.04u.
Het KMO-instrument is een Europees instrument dat bedrijven met veel groeipotentieel ondersteunt op zowel financieel vlak (subsidies tot €2,5 miljoen) als op het vlak van begeleiding (coaching, advies). Dit instrument richt zich op een zeer beperkt aantal bedrijven die hun innovatieve technologieën willen commercialiseren.
Aanvragen verlopen via een oproep tot kandidaatstelling op de site van het Europees Agentschap EASME ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument. Er is telkens een periodieke afsluitdatum waarbij alle ingediende aanvragen gegroepeerd en vervolgens beoordeeld worden. De periodieke afsluitdata in 2018 voor fase 1 zijn: 08/02/2018, 03/05/2018, 05/09/2018, 07/11/2018. Voor fase 2 zijn dit: 10/01/2018, 14/03/2018, 23/05/2018, 10/10/2018. Het blijft echter mogelijk om tijdens deze evaluatieperiode voorstellen in te dienen die dan bij de volgende afsluitingsdatum behandeld zullen worden.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 24 november 2017 - 15.58u.
De notionele interestaftrek of “aftrek voor risicokapitaal” houdt in dat vennootschappen sinds het aanslagjaar 2007 (inkomsten 2006) een bepaald percentage van het “gecorrigeerd” eigen vermogen kunnen aftrekken van de belastbare winst. Het voornaamste doel van deze maatregel is het verminderen van de fiscale discriminatie tussen financiering met vreemd vermogen en financiering met eigen vermogen.
In het kader van de fiscale hervorming (bron: voorontwerp van de relancewet) zal deze maatregel vanaf aanslagjaar 2019 worden omgevormd. De aftrek zal niet meer worden toegekend op basis van het totale bedrag aan eigen vermogen maar op basis van de aangroei van het eigen vermogen, het zogenaamd incrementeel eigen vermogen.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 24 november 2017 - 15.50u.
Het loon van onderzoekers binnen ondernemingen en kennisinstellingen kan voor 80% worden vrijgesteld van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.
Ingevolge de fiscale hervorming (bron: voorontwerp van de relancewet) zal deze maatregel vanaf 2018 worden uitgebreid naar een aantal bachelordiploma's: biotechniek; industriële wetenschappen en technologie en nautische wetenschappen; productontwikkeling; handelswetenschappen en bedrijfskunde (echter beperkt tot de opleidingen die in hoofdzaak zijn gericht op informatica). Voor 2018-2019 zal de vrijstelling 40% bedragen voor deze diploma's. Vanaf 2020 zal deze vrijstelling 80 % bedragen. De diplomalijst kan nog wijzigen.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 24 november 2017 - 15.39u.
Ondernemingen kunnen voor de uitvoering van bepaalde investeringen een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investeringen aftrekken van de belastbare winst. Vooral de verhoogde aftrekken zijn belangrijk: voor energiebesparende investeringen, beveiliging, digitale investeringen, milieuvriendelijke investeringen in O&O,enz..
De fiscale hervormingen (bron: voorontwerp van de relancewet) hebben ook gevolgen voor de investeringsaftrek. Om nieuwe investeringen aan te moedigen zal de eenmalige investeringsaftrek van 8% worden verhoogd naar 20% voor nieuwe investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019. Dit tarief zal zowel gelden voor kleine vennootschappen als voor eenmanszaken en vrije beroepen.
Laatst gewijzigd op: vrijdag 24 november 2017 - 15.30u.
Met dit project wou de Vlaamse overheid ondernemers die minstens 50% business to consumer werken via een individueel inspiratietraject ondersteunen in hun zoektocht naar de rol van hun fysieke zaak binnen het winkelen in de toekomst. Dit project liep af op 24 september 2017.
Dit project liep af op 24 september 2017.
Laatst gewijzigd op: woensdag 22 november 2017 - 14.50u.
Clusters zijn vraaggedreven innovatieplatformen voor het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven onderling en kenniscentra. De erkende clusters worden financieel ondersteund door Agentschap Innoveren & Ondernemen.
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen stelt de 2e oproep voor Innovatieve Bedrijfsnetwerken open. Consortia van Vlaamse ondernemingen die rond een specifiek thema willen samenwerken, kunnen hun project indienen tot en met 12 december 2017. Meer info over de oproep is terug te vinden op www.vlaio.be/artikel/innovatieve-bedrijfsnetwerken . Het agentschap organiseert een infosessie over deze nieuwe oproep op maandag 6 november 2017 om 14 uur in VAC Gent.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 31 oktober 2017 - 16.08u.
Ondernemingen kunnen van Agentschap Innoveren & Ondernemen een subsidie verkrijgen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie in het Vlaamse Gewest. Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van de meerkost van de essentiële componenten, het type technologie, de ecoklasse/ecogetal en de grootte van de onderneming.
De steunpercentages van de ecologiepremie plus worden vanaf 31 oktober 2017 verhoogd tot de Europese maximale toegelaten steunpercentages voor investeringen ter bevordering van het milieu, energie, hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Technologieën met een kosteneffectiviteit gelijk aan of hogere dan 1,5 hebben hogere steunpercentages dan technologieën met kosteneffectiviteit van 0 tot 1,5. De steunbonussen (scans, milieucharters, energie- en milieumanagementsystemen, ...) zijn afgeschaft. Voor aanvragen vanaf 31 oktober 2017 geldt er een nieuwe LTL-lijst (31 oktober 2017) waarop er 39 technologieën geselecteerd werden voor steun.
Laatst gewijzigd op: dinsdag 31 oktober 2017 - 14.50u.

Pagina's

UP