Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

cover brochure

Bewust omspringen met energie in schrijnwerkerijen

januari 2017
Hoe verlaag ik mijn verbruik? Het inzetten op energie-efficiëntie leidt tot een lagere energiefactuur en geeft een concurrentieel voordeel. Acht concrete cases van collega-ondernemers tonen de haalbaarheid aan van energie-efficiëntie maatregelen....
Bekijk de publicatie
cover brochure

Bewust omspringen met energie in de horeca

januari 2017
Hoe verlaag ik mijn factuur? Duurzaam is trendy maar eveneens kostenbesparend. Rationeel met energie omspringen kan wel eens hét antwoord zijn om uw rendabilteit op peil te houden. Tien collega's leggen uit hoe zijn hun energieverbruik hebben...
Bekijk de publicatie
Cover brochure

Duurzaam materialengebruik loont

januari 2017
In de periode 2014-2016 lieten ongeveer 130 kmo’s hun materialengebruik doorlichten aan de hand van de materialenscan. Deze brochure geeft een beeld van de globale resultaten van deze scans en van de ervaringen van de gescande bedrijven.
Bekijk de publicatie
Cover brochure

REG in kmo's: eindrapport

maart 2016
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt kmo’s een gratis energiescan aan als eerste stap van een energieadviestraject met thematisch energieadvies en de begeleiding bij de implementatie van maatregelen die de energie-efficiëntie verhogen van...
Bekijk de publicatie
Cover folder

Infoblad energieplanning

september 2015
Bedrijven met een groot energieverbruik worden van overheidswege verplicht maatregelen te nemen om rationeel om te gaan met energie en dit te rapporteren aan de Vlaamse overheid. Energie-intensieve bedrijven moeten zich vaak ook inschrijven in de...
Bekijk de publicatie
Cover folder

Infoblad vermindering/vrijstelling onroerende voorheffing laag E-peil

mei 2015
Om energiezuinig bouwen bij bedrijven te stimuleren, kent de Vlaamse overheid een fiscaal voordeel toe. Het gaat om een vermindering en in sommige gevallen een vrijstelling van de onroerende voorheffing.
Bekijk de publicatie
Cover folder

Infoblad CO2-emissiehandel, BKG-installaties en indirecte emissiekosten

mei 2015
In 1997 zijn de geïndustrialiseerde landen via het Protocol van Kyoto concrete engagementen aangegaan wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. Wat betekent dit concreet voor bedrijven?
Bekijk de publicatie
Cover folder

Infoblad EPB-haalbaarheidsstudies voor alternatieve energieopwekking

mei 2015
Het oprichten van een energie-efficiënt gebouw vereist een integrale aanpak, waarbij vanaf het begin verschillende partijen betrokken worden. Om geen opportuniteiten verloren te laten gaan, wil de overheid de bouwheer, en samen met hem de architect...
Bekijk de publicatie
UP