Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Cover brochure

REG in kmo's: eindrapport

maart 2016
Het Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt kmo’s een gratis energiescan aan als eerste stap van een energieadviestraject met thematisch energieadvies en de begeleiding bij de implementatie van maatregelen die de energie-efficiëntie verhogen van...
Bekijk de publicatie
cover brochure

Leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan

januari 2016
Elke onderneming die met een nieuwe activiteit start moet over een ondernemingsplan/businessplan beschikken. Deze brochure is een leidraad voor het opstellen van een ondernemersplan, zowel voor starters als voor bestaande ondernemingen.
Bekijk de publicatie

Startkompas. Onderzoek en bereken de haalbaarheid van uw zaak

januari 2016
U heeft beslist een bedrijf op te starten, of u denkt eraan. Dit Startkompas is een werkinstrument waarmee u de haalbaarheid (financieel en organisatorisch) van uw project kan inschatten. Bovendien kan het Startkompas dienen als basis voor een...
Bekijk de publicatie

Het businessmodel canvas van Osterwalder

november 2015
Dit is een tool om uw businessmodel op een beknopte en overzichtelijke manier in kaart te brengen op basis van negen bouwstenen.
Bekijk de publicatie
Cover folder

Infoblad energieplanning

september 2015
Bedrijven met een groot energieverbruik worden van overheidswege verplicht maatregelen te nemen om rationeel om te gaan met energie en dit te rapporteren aan de Vlaamse overheid. Energie-intensieve bedrijven moeten zich vaak ook inschrijven in de...
Bekijk de publicatie
Cover folder

Infoblad EPB-haalbaarheidsstudies voor alternatieve energieopwekking

mei 2015
Het oprichten van een energie-efficiënt gebouw vereist een integrale aanpak, waarbij vanaf het begin verschillende partijen betrokken worden. Om geen opportuniteiten verloren te laten gaan, wil de overheid de bouwheer, en samen met hem de architect...
Bekijk de publicatie
Cover folder

Infoblad CO2-emissiehandel, BKG-installaties en indirecte emissiekosten

mei 2015
In 1997 zijn de geïndustrialiseerde landen via het Protocol van Kyoto concrete engagementen aangegaan wat betreft de uitstoot van broeikasgassen. Wat betekent dit concreet voor bedrijven?
Bekijk de publicatie
Cover folder

Infoblad vermindering/vrijstelling onroerende voorheffing laag E-peil

mei 2015
Om energiezuinig bouwen bij bedrijven te stimuleren, kent de Vlaamse overheid een fiscaal voordeel toe. Het gaat om een vermindering en in sommige gevallen een vrijstelling van de onroerende voorheffing.
Bekijk de publicatie
Cover brochure

FAQ wetgeving ondernemersvaardigheden

januari 2015
Vragen over de wetgeving rond ondernemersvaardigheden? In deze brochure vindt u de antwoorden over de meest gestelde vragen rond het bewijzen van kennis bedrijfsbeheer, diploma-vereisten, praktijkervaring en beroepsbekwaamheid.
Bekijk de publicatie
Cover brochure

De aannemer en beheerskennis in de bouw

december 2014
Syllabus ter voorbereiding van het examen “Bouwadministratieve kennis” bij de Vlaamse overheid. Deze gids bevat alle rechten en plichten van de bouwondernemer. Kandidaat-ondernemers die voor een bouwberoep een examen willen afleggen, krijgen vragen...
Bekijk de publicatie

Pagina's

UP