Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Klachten

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen doet alles wat het kan om u als klant zo goed mogelijk verder te helpen. Het kan echter gebeuren dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening en een klacht wil indienen.

Alle Vlaamse overheidsdiensten zijn gebonden aan het klachtendecreet van de Vlaamse regering van 1 juni 2001.

Hoe dien je een klacht in?

U kan uw klacht doorgeven via klachten@vlaio.be of via dit formulier.

Volgende informatie is noodzakelijk voor een vlotte behandeling van uw klacht:

  • contactgegevens
  • een zo duidelijk en zo volledig mogelijke omschrijving van de feiten die tot uw klacht hebben geleid
  • een dossiernummer (indien van toepassing)

Van zodra de klachtencoördinator uw klacht heeft ontvangen, wordt deze ingeschreven in een klachtenregister. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft dan 45 kalenderdagen om een antwoord te formuleren op uw klacht.

Ontvankelijkheid van de klacht

Een klacht is een manifeste uiting, waarbij een ontevreden verzoeker bij de overheid klaagt over een door de overheid verrichte of verzuimde handeling of prestatie. Uw klacht zal echter als niet ontvankelijk worden beschouwd indien:

  • ze handelt over het algemeen beleid van de Vlaamse overheid en dus niet onder de bevoegdheid van het Agentschap Innoveren & Ondernemen valt
  • de feiten waarop ze betrekking heeft ouder dan een jaar zijn
  • de klacht met betrekking tot dezelfde feiten al eerder door het agentschap werd behandeld
  • de klacht handelt over een beslissing, tegen de welke u de georganiseerde beroepsmogelijkheden nog niet hebt uitgeput
  • de feiten betrekking hebben op een jurisdictioneel beroep tegen een beslissing
  • u als klager geen (correcte) contactgegevens bezorgt (bijvoorbeeld als u de klacht anoniem verstuurt)
  • u als klager geen belang kan aantonen

Vlaamse Ombudsdienst

Indien u niet tevreden bent met de behandeling van uw klacht door Agentschap Innoveren & Ondernemen, bestaat er nog de mogelijkheid om uw klacht in tweede lijn te laten behandelen bij de Vlaamse Ombudsdienst. Deze dienst zal nagaan of wij u als klager op een correcte manier hebben behandeld.

Klacht indienen kan dan bij de Vlaamse Ombudsdienst

 


UP