Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Schriftelijke volmacht

De toegang tot de digitale steunmaatregelen wordt geregeld door het ministerieel besluit dd 28 april 2010 met betrekking tot de registratieprocedure voor de subsidieaanvraag en het beheer van het dossier in het kader van de besluiten ecologiepremie, ecologiepremie call, groeipremie en kmo-portefeuille.

Conform artikel 7, lid 3 en artikel 8, lid 2 van voormeld ministerieel besluit dient de geregistreerde onderneming bovendien een volmacht te verlenen aan de gemachtigde applicatiegebruikder.

De volmacht wordt verleend door het volmachtformulier. Het volmachtformulier moet niet opgestuurd worden naar het agentschap, maar wel bewaard worden door volmachtgever en gemachtigde. Het Agentschap Ondernemen kan dit ten allen tijde opvragen.


UP