Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Overname van aandelen van de vennootschap (share deal)

De overname van aandelen wijzigt niets aan de identiteit van de vennootschap rechtspersoon, noch aan het vennootschapsvermogen.  Men neemt hier de volledige of een deel van de vennootschap, rechtspersoon, over. Ten aanzien van derden zijn er daarom geen veranderingen vermits bestaande schuldvorderingen, schulden, contracten in principe gewoon blijven doorlopen. Uiteraard moet rekening gehouden worden met bepaalde clausules in contracten en met overdrachtsbeperkingen eigen aan de soort vennootschap of in de statuten of in de aandeelhoudersovereenkomsten voorzien.

Het is dan ook van belang, niet alleen de voorgelegde cijfers te controleren, maar ook na te gaan of geen enkele schuld over het hoofd werd gezien (belastingschuld, btw-schuld, rsz-schuld en andere) en of de contracten, vergunningen,… ten aanzien van de vennootschap zijn opgemaakt en geen clausule “change of control” voorziet waardoor de overdracht enkel kan plaatsvinden met goedkeuring van de medecontractant.

Wat weet men van het over te nemen bedrijf?

Alvorens men een onderneming overneemt is het noodzakelijk dat men weet waarvoor men een bepaalde overnameprijs betaalt. De overname van een onderneming betekent immers een belangrijke investering. Met de overnamescan en de due diligence krijgt u heel wat informatie over het over te nemen bedrijf.
De overnamescan geeft de overnemer, in zeven domeinen, belangrijke informatie en inzichten over het over te nemen bedrijf. De overnamescan werd ontwikkeld door Groep Claesen. Om de overnamescan in te vullen, moet u inloggen met de gebruikersnaam AO2013 en het wachtwoord agentschap.

De zeven domeinen zijn:

  1. de situatie van de huidige ondernemer
  2. het bestuur en leiderschap van de onderneming
  3. strategie en beleid
  4. financieel
  5. economie en markt
  6. fiscaal juridische aspecten
  7. potentiële opvolgers / overnemers

Met deze scan kan u nagaan in welke mate de onderneming overname klaar is.

Een due diligence helpt u om tot een juiste inschatting van risico’s en kansen van het over te nemen bedrijf te komen en zo de overnameprijs te kunnen schatten. Het due diligence-onderzoek is in de loop der tijden geëvalueerd van voornamelijk financieel getint boekenonderzoek naar een steeds meer op de succesfactoren van een bedrijf gerichte bedrijfsdoorlichting waarbij het toekomstig potentieel een belangrijke rol speelt. In onze brochure “Uw onderneming klaar voor de overdracht” maken we ook vermelding van de overnamescan en de due diligence. Dit dan meer vanuit het oogpunt van de verkoper.

Bij een overname van aandelen van de vennootschap zijn de voordelen eerder voor de verkoper (meerwaarde op verkoop van aandelen zijn niet belast) en de nadelen eerder voor de overnemer (aankoop aandelen zijn niet afschrijfbaar)


UP