Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Een Interreg project uitvoeren

Een Interreg project voer je uit in nauwe samenwerking met je Europese partners en desgevallende “lead partner” (projectcoördinator)

Je rapporteert ongeveer zesmaandelijks je onkosten en activiteiten aan het programmasecretariaat. “Lead partners” coördineren het projectpartnerschap en de inhoudelijke en financiële rapportering aan het programmasecretariaat.

Daarbij worden je onkosten ook geaudit. Op het niveau van jouw project (“eerste lijn”) door een auditor die je hetzij zelf aan dient te stellen, hetzij door het programma aangesteld is om dit te doen. Deze auditor controleert of de gedane activiteiten en onkosten verantwoordbaar en subsidiabel zijn conform je projectdossier en de programmaregels. Daarnaast voeren de programma’s (“tweede lijn”) en Europese Commissie (“derde lijn”) ook steekproefsgewijs controles uit om te verifiëren of de projectaudits doeltreffend gebeuren. Het kan zijn dat je gedurende de looptijd van je project voor een bijkomende audit geselecteerd wordt.

De verschillende programma’s stellen elk gedetailleerde info ter beschikking over de uitvoering en controle van projecten. Ga naar de sectie “Dienstverlening” voor een overzicht van de programmawebsites.


UP