Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Interreg programma's in Vlaanderen

We groeperen hieronder de programma's naargelang hun schaalgrootte, EFRO budget, maximale EFRO-subsidiepercentage en behandelde thema's. Let wel: programma's als Interact en ESPN zijn enkel toegankelijk voor zeer specifieke doelgroepen.

Enkel buurlanden

Groepering meerder EU landen

EU 28

Grensregio Vlaanderen Nederland

152 MEUR (50% EFRO-subsidie)
Innovatie | Energie | Milieu en hulpbronnen | Arbeidsmobiliteit
Programma 
www.grensregio.eu

Maas-Rijn

96 MEUR (50% EFRO-subsidie)
Innovatie | Concurrentievermogen kmo’s | Inclusie en (arbeidsmarkt)opleiding | Institutionele samenwerking
Programma 
www.interregemr.eu

Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

170 MEUR (50% EFRO-subsidie)
Innovatie | Concurrentievermogen kmo’s | hulpbronnen en patrimonium | gezondheidsdiensten en arbeidsmarkt
Programma 
www.interreg-fwvl.eu/nl

2 Zeeën

257 MEUR (60% EFRO-subsidie)
Innovatie algemeen en sociale innovatie | Koolstofarme technologie | Waterbeheersing i.h.k.v. de klimaatverandering | Hulpbronnen en materialen
Programma 
www.interreg2seas.eu/nl

Noordzee Regio

167 MEUR (50% EFRO-subsidie)
Kenniseconomie | Eco-innovatie | Klimaatverandering | Transport en mobiliteit
Programma 
www.northsearegion.eu

Noordwest Europa

396 MEUR (60% EFRO-subsidie)
Innovatie | Koolstof arme economie incl transport | Hulpbronnen en materialen
Programma 
www.nweurope.eu

Interreg Europe

359 MEUR (80%-85% EFRO-subsidie)
Beleidsleren en capaciteitsopbouw overheden | Thema’s: Innovatie, kmo's | Koolstofarme economie | Milieu en hulpbronnen-efficiëntie
Programma 
www.interregeurope.eu

Urbact

74 MEUR (70%-85% EFRO-subsidie)
Lerend netwerk en kennisplatform steden en lokale besturen | Thema: duurzame stedelijke ontwikkeling
Programma
www.urbact.eu

Interact

39 MEUR (NVT)
Kennisplatform/-hub Management Autoriteiten Interreg | Thema: beheer Interreg programma’s
Programma 
www.interact-eu.net

ESPON

49 MEUR (NVT)
Kennisplatform/-hub territoriale analyses voor (EU) beleidsmakers
Programma 
www.espon.eu


UP