Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Werken met adviseurs

Het is aan te raden om u, tijdens het proces van overname en opvolging, te laten bijstaan door adviseurs. De brochure “Werken met kmo- adviseurs” kan u helpen bij het opbouwen van een zinvolle en effectieve samenwerking met een externe adviseur.

Overnamebemiddelaar

Een professionele overnamebemiddelaar begeleidt de ondernemer bij de verkoop van zijn bedrijf. Hij evalueert verschillende mogelijkheden, stelt een verkoopdossier op, zoekt kandidaat-overnemers, informeert en onderhandelt met hen en legt de gemaakte afspraken vast in contracten.

Accountant - boekhouder - bedrijfsrevisor - fiscalist

Kan u helpen met het verzamelen van financiële informatie over uw bedrijf. In veel gevallen wordt hier de basis gelegd voor het opstellen van een overdrachtsplan gekoppeld aan een tijdschema. In dit stappenplan worden de belangrijkste vragen met betrekking tot het overdragen van een bedrijf besproken en beantwoord. Deze adviseurs staan u ook bij voor de fiscale afwikkelingen van de bedrijfsoverdracht. Tevens geven zij de richtlijnen voor een waardebepaling.

Notaris

Voor erfrecht en familierecht kunt u zich laten bijstaan door de notaris voor het inventariseren van de zakelijke en privé situatie. Tevens kan de notaris worden ingeschakeld bij het opstellen van geheimhoudingsverklaringen, intentieverklaringen, overdrachtsovereenkomsten, oprichting van een vennootschap,…

Jurist

Een jurist zoekt de contractuele verplichtingen uit (personeel, huur pand, leveranciers afspraken, octrooien, patenten en dergelijke). Hij speelt een rol in de fase waarin de juridische aspecten van de bedrijfsoverdracht worden nagegaan en stelt een geheimhoudingsverklaring, intentieverklaring en verkoopcontract op.

Bankier

Een bankspecialist kan u helpen bij het financieren van de overdracht. Hij adviseert ook over een optimale herinvestering of belegging van de, uit de overdracht, vrijgekomen gelden.

Coach

Een ervaren coach geeft individuele begeleiding in het maken van fundamentele keuzes. Hij legt niet noodzakelijk pasklare antwoorden op tafel maar hij stelt de ondernemer de juiste vragen waardoor die tot een genuanceerd inzicht van de situatie komt. De coach helpt bij het formuleren van persoonlijke doelen en het afwegen van de mogelijkheden. Hij bewaakt het denkproces en kan u zonodig doorverwijzen naar de juiste specialisten.

Mediator/conflictbemiddelaar

Het kan wel eens voorkomen dat tijdens het proces van overdracht van het familiebedrijf conflicten ontstaan. Op het moment dat deze conflicten onoplosbaar lijken of dat u in een impasse geraakt, kan een derde – een zogenaamde mediator of conflictbemiddelaar – een oplossing bieden.

Family business adviseur

Er bestaan deskundigen die gespecialiseerd zijn in de typische problematiek van familiebedrijven. Zij kunnen de emotionele aspecten van de bedrijfsoverdracht helpen kanaliseren. De familieadviseur bewaakt vaak het gehele traject van de bedrijfsoverdracht en schakelt indien nodig, in overleg met de opdrachtgevers, bijkomende specialisten in.

Organisatiedeskundige en HRM-adviseur

Deze specialist geeft inzicht in de aspecten van organisatie- en personeelsbeleid die een invloed hebben op de waarde en de overdraagbaarheid van de onderneming. Hij richt zich op het verhogen van de inzetbaarheid van medewerkers en de professionalisering van leidinggevenden. Hij adviseert de onderneming over het vergroten van de werklust en het voorkomen of verlagen van te hoge werkdruk en ziekteverzuim.


UP