Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Bij wie kan ik terecht met vragen?

De Vlaamse Overheid is belast met de uitvoering, de coördinatie en het beheer van het EFRO-programma voor de periode 2014-2020.

Deze taak wordt waargenomen door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, Entiteit Europa Economie.

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid staat in voor de uitbouw van een centraal programmasecretariaat in Brussel en krijgt voor haar activiteiten de nodige steun van 5 provinciale (Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen) en 2 grootstedelijke Contactpunten (steden Antwerpen en Gent)

Taken Centraal Programmasecretariaat

  • algemene coördinatie van de contactpunten
  • organisatie van het uniek elektronisch loket
  • regie van de projectoproepen
  • voorbereidende evaluatie van de projectvoorstellen
  • organisatie en coördinatie van de Technische Werkgroep en het Comité van Toezicht

Taken provinciale en grootstedelijke Contactpunten

  • ondersteunen projectverantwoordelijken bij het opstellen van een projectvoorstel (vorm en inhoud, toegang tot het EFRO-loket, cofinanciering …)
  • begeleiding goedgekeurde projecten op het terrein

Naargelang de aard van jouw project, jouw vestiging of jouw vraag neem je verder contact op met de volgende ondersteunende EFRO-diensten:


UP