Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoe wordt de Europese steun uitbetaald?

De projectleider dient viermaandelijks een inhoudelijk- en financieel voortgangsrapport in bij de  Beheersautoriteit. De indiening gebeurt digitaal via de EFRO-applicatie,

Alle bijhorende bewijsstukken zoals facturen, betalingsbewijzen, contracten en aanbestedingen worden eveneens per post bezorgd aan het Agentschap Ondernemen: Entiteit Europa Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel.

De effectieve uitbetaling van de toegekende EFRO-steun gebeurt na ontvangst en controle van het     volledig voortgangsrapport, twee tot drie maanden na ontvangst van uw betalingsaanvraag.

Een tijdige en correcte rapportage van de projectvoortgang vormt een absolute voorwaarde voor de uitbetaling van de EFRO- subsidie .


UP