Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Aard van de kredietaanvraag

Onderbouw uw kredietaanvraag met voldoende cijfermateriaal. Focus u niet teveel op een enkele financiële oplossing aangezien uw bankier na inschatting van uw kredietdossier dikwijls zelf een oplossing op maat zal uitwerken.

  • Omschrijf duidelijk waarvoor u bijkomende financiering vraagt (investering, bijkomend werkkapitaal, investering in technologisch onderzoek, overname, …).
  • Toon aan dat de investering in het beleid van de onderneming past.
  • Probeer van de bank te bekomen dat de financiering met lange termijnmiddelen steeds minimaal de langetermijnbehoefen afdekt. Tracht te komen tot een overschot aan langetermijnfinanciering aangezien op deze manier ook een deel van de schommeling van de kortetermijnbehoeften kunnen gedekt worden (bedrijfskapitaal!).
  • Wat kost de investering zelf?
  •   … en wat is de totale behoefte aan financiële middelen (breng dus ook in kaart of er eventueel een verhoging zal plaatsvinden van openstaande vorderingen door omzetstijging, dienen er extra voorraden te worden aangekocht, zullen de betaaltermijnen voor klanten worden aangepast en wat zijn uw betaaltermijnen naar uw leveranciers, …).
  • Welk rendement zal het project genereren ? Er wordt vanuit gegaan dat de verwachte cashflow zeker 25 % hoger dient te liggen dan de aflossingen van kapitaal en rente.

UP