Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Financier uw onderneming op de juiste wijze

Overeenkomstig de financieringsbehoefte

Bij de zoektocht naar de juiste financiering dient u ervoor te zorgen dat de gekozen financieringsvorm overeenstemt met de looptijd van de financieringsbehoefte. Zo ligt het voor de hand om investeringen in materieel te financieren met een investeringskrediet op lange termijn. Kortetermijnsfinancieringsmiddelen (kaskrediet, straight loans, …) zijn enkel aangewezen voor kortetermijnbehoeften.

Genoeg langetermijnfinanciering

Voorzie ook best een overschot aan langetermijnfinanciering, zodat ook een deel van de kortetermijnbehoeften gefinancierd kunnen worden met permanent aanwezige middelen. De reden hiervoor is bijvoorbeeld dat de voorraden niet aan een constante snelheid roteren. Hetzelfde geldt ook voor de openstaande klantenvorderingen die niet telkens exact op vervaldag worden vereffend. Ondernemingen hebben met andere woorden ook behoefte aan bedrijfskapitaal of werkkapitaal dat het best deels wordt gefinancierd door langetermijnmiddelen.


UP