Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Betaal belastingen

Jaarlijks dient u een belasting op uw belastbaar inkomen te betalen. Naargelang de aard van uw onderneming (eenmanszaak of vennootschap) wordt het stelsel van de personenbelasting of de vennootschapsbelasting toegepast.

Personenbelasting

Belastingsschijven personenbelasting

Als startende zelfstandige moet u voor uw eerstvolgende fiscale aangifte deel 2 (bijkomend aangifteformulier voor zelfstandigen) aanvragen.

Vennootschapsbelasting

Tarrieven van de vennootschapsbelasting

Voorafbetalingen

Voorafbetalingen voor zelfstandigen en vennootschappen

Zowel zelfstandigen als vennootschappen moeten voorafbetalingen doen, gebaseerd op de vermoedelijke winsten van het lopende jaar. Indien dit niet gebeurt worden belastingvermeerderingen aangerekend. De stortingen zouden de belastingen van het lopende belastbare tijdperk ongeveer moeten dekken. De vervaldata zijn: 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. Als u voor de eerste maal een zelfstandige activiteit begint, bent u voor drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen, op voorwaarde dat u de zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. De fiscus past dan gedurende drie jaar geen belastingvermeerdering toe. Ook nieuw opgerichte vennootschappen zijn gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen belastingvermeerdering verschuldigd.

Aanvullende belastingen

Zelfstandigen en vennootschappen moeten naast de directe belastingen nog aanvullende belastingen (gemeentebelasting, provinciebelasting, aanvullende crisisbijdrage, milieuheffing, ...) betalen. Inzake provinciebelastingen gelden per provincie andere reglementen en procedures. Hiervoor neemt u best contact op met de dienst belastingen van uw provincie.


UP