Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Stap 4: vraag een ondernemingsnummer aan

Om een handels- of ambachtsactiviteit uit te oefenen moet u zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hiervoor wendt u zich tot een ondernemingsloket naar keuze. Dit loket verifieert of de onderneming voldoet aan de gestelde vereisten en voert de gegevens in de KBO in.

Sinds 30/6/2009 moeten ook de niet-handelsondernemingen naar privaatrecht (vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen) zich inschrijven in de KBO.

Na inschrijving ontvangt u uw uniek ondernemingsnummer. Dit nummer bestaat uit tien cijfers en is hetzelfde als uw btw-nummer.

Welke documenten moet u voorleggen in een ondernemingsloket?

  • identiteitskaart (naam, voornaam, rijksregisternummer aanvrager),
  • bankrekeningnummer,
  • bewijzen kennis van het bedrijfsbeheer en/of beroepskennis van de zaakvoerder of aangestelde,
  • indien nodig bijzondere vergunningen,
  • voor vennootschappen: uittreksel van de statuten en attest inzake beheermandaat.

Vennootschappen worden geregistreerd in de Kruispuntbank door de griffier van de rechtbank van koophandel (na het neerleggen van de oprichtingsakte). Automatisch wordt er aan de vennootschap dan ook een ondernemingsnummer toegekend. Nadien moet de vennootschap zich alsnog wenden tot een ondernemingsloket om zich te laten inschrijven als handels- of ambachtsonderneming.

De kosten van inschrijving bij een ondernemingsloket bedragen voor de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming € 82,50. De eerste inschrijving in de KBO voor een niet-handelsonderneming naar privaatrecht is gratis. Voor alle latere transacties (inschrijving bijkomende vestiging, adreswijzigingen, schrapping, ...) wordt steeds het eenheidstarief van € 82,50 gehanteerd.


UP