Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Praktische gidsen en sjablonen

Formats

Aanvraagformulier betaling EFRO 2014-2020

Funding gap 15 jaar

Funding gap 20 jaar

Template cofinanciering

Template eigendomsbestemming

Template inkomstenraming

Template wet OHO en aanbestedingsplan

Tijdsregistratie 2015

Tijdsregistratie 2016 decimaal

Tijdsregistratie 2016 uren/minuten

Tijdsregistratie 2017 decimaal

Tijdsregistratie 2017 uren/minuten

Verklaring btw-statuut

Handleidingen

Hulpdocument Kostendetaillering

Projectsjabloon EFRO Vlaanderen

Praktischegids_subsidiabiliteit

Praktischegids_projectindiening

Praktische gids rapportindiening

Praktische gids_toegang_tot_eloket_EFRO

Praktischegids_onderdelen_van_eloket_EFRO

Praktische gids Communicatie voor Promotoren

Toelichting kilometervergoeding

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten vanaf 30/06/2017: samenvatting nieuwe regelgeving overheidsopdrachten vanaf 30 juni 2017, basiskader vanaf 30 juni 2017. De nieuwe modeldocumenten zijn terug te vinden op: https://overheid.vlaanderen.be/modellen. Totaal nieuw is het model van Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dat bij Europese opdrachten zal moeten worden gebruikt. De modelbestekken en de selectieleidraad geven een woordje uitleg over dit UEA.

Regelgeving overheidsopdrachten 01/07/2013: gunningdraaiboek en leidraad toepassingsgebied. Meer informatie en modellen op de website van bestuurszaken

Presentatie rapportage en communicatie

Praktische gids - bulk toevoegen kostenlijnen

Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten 1/7/2013: gunningdraaiboek Vlaamse overheid. Meer informatie en modellen op de website van bestuurszaken.

Procedures

Schema selectieprocedure

Projectoproep- en selectieprocedure

Startnota GTI West-Vlaanderen

Startnota GTI Kempen

Startnota GTI Limburg


UP