Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 01 sep '17

Natuurlijke personen, rechtspersonen en sommige publiekrechtelijke rechtspersonen die minder dan 2 jaar eigenaar zijn van een leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimte (het onroerend goed moet opgenomen zijn in een hiervoor bestemde Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten) kunnen een subsidie verkrijgen van 90% van de totale kostprijs (minimum €24.750), voor de sanering van deze bedrijfsruimten. De kadastrale oppervlakte moet wel ten minste 5 are bedragen.

Om de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten te bestrijden worden eigenaars van dergelijke bedrijfsgebouwen door de Vlaamse overheid opgenomen in hogergenoemde Inventaris en kunnen deze eigenaars onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen tot betaling van een heffing. De opbrengst van deze heffingen wordt o.m. aangewend om saneringswerkzaamheden te subsidiëren die worden uitgevoerd door natuurlijke- en rechtspersonen.

Wie komt in aanmerking

Deze subsidie kan worden bekomen door alle natuurlijke personen en rechtspersonen (incl. vzw’s).

Er moet wel voldaan zijn aan de volgende vier voorwaarden:

  • het onroerend goed moet in de Inventaris zijn opgenomen;
  • als bewijs zal het registratieattest steeds worden bijgevoegd;
  • men mag ten hoogste 2 jaar nieuwe eigenaar zijn van het onroerend goed op het ogenblik van de indiening van het volledig aanvraagdossier;
  • het bedrag van de werkelijk gedragen saneringskosten moet minimum €24.750 bedragen, exclusief btw;
  • de kadastrale oppervlakte moet ten minste 5 are bedragen.

Omvang steun

Voor de sanering van leegstaande gebouwen opgenomen in de Inventaris kan een subsidie worden verleend van maximum 90% op de totale kostprijs van de subsidiabele werken, exclusief btw, zoals berekend in de eindafrekening.

Aanvraagprocedure

Om een subsidie aan te vragen dient men een uitgebreid dossier in te dienen bij het Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten.

Een gedetailleerd overzicht kan u terugvinden in de beschikbare brochure op de website (zie contact).

Voor de uitbetaling van de subsidie kan de initiatiefnemer drie voorschotten aanvragen van 30% afhankelijk van de uitvoering van de werken, terwijl het saldo van 10% zal worden verrekend op basis van het afrekeningsdossier.

Contact informatie

Meer informatie over deze maatregel kan u terugvinden op deze webpagina: www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/Subsidies/subsLeegstandBedrijfsruimten/tabid/14028/Default.aspx

Departement Omgeving (Vlaamse Overheid)
Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 19 bus 3
1210 Brussel
T 02 553 83 47
F 02 553 83 35
serge.adriaenssens@rwo.vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP