Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Getuigschrift ondernemersvaardigheden - Centrale ExamenCommissie

Vanaf 1 januari 2018 is er de opheffing van volgende gereglementeerde beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur/traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, rijwielactiviteiten, intersectorale kennis motorvoertuigen, sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton en sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton.

Vanaf 1 januari 2018 zal de Centrale examencommissie voor het Vlaamse Gewest, voor deze beroepen geen examens meer organiseren.
Vooraleer u betaalt voor één van bovenstaande examens raden wij u aan eerst contact op te nemen met het Contactcenter op het gratis nummer 0800/20555 om navraag te doen of er nog plaatsen beschikbaar zijn in 2017.
Let op: er worden geen terugbetalingen gedaan van het inschrijvingsgeld!

Concreet wil dit zeggen dat men geen getuigschrift van de beroepsbekwaamheid meer nodig zal hebben voor het opstarten van een eigen zaak. 
Wel zal u nog steeds over het getuigschrift ‘Basiskennis Bedrijfsbeheer’ moeten beschikken.

De beroepen uit de bouwsector werden niet opgenomen in deze opheffing. De examens voor volgende beroepen blijven bestaan: installateur-frigorist; ruwbouwactiviteiten; stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten; elektrotechniek; eindafwerkingsactiviteiten (schilders, behangers); tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten (vloerders); algemeen schrijnwerker en schrijnwerk-glazenmaker; dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten; algemeen aannemer en installatie CV, klimaatregeling, gas en sanitair.

Wie (één van) de ondernemersvaardigheden, nl. basiskennis bedrijfsbeheer, intersectorale beroepsbekwaamheid of sectorale beroepsbekwaamheid) niet kan bewijzen door middel van een geldig diploma of praktijkervaring, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie (CEC), een organisatie van Agentschap Innoveren & Ondernemen. De examencommissie neemt enkel examens af. De CEC organiseert zelf geen lessen of opleidingen als voorbereiding op het examen. Als voorbereiding op het examen basiskennis bedrijfsbeheer, stelt Agentschap Innoveren & Ondernemen de syllabus basiskennis bedrijfsbeheer ter beschikking. Voor de examens beroepsbekwaamheid vindt u meer informatie over de te bewijzen kennis per beroep via deze website. Als voorbereiding op het examen administratieve kennis bouw kunt u de syllabus De aannemer en beheerskennis in de bouw raadplegen.

Als u slaagt, wordt het getuigschrift binnen de 14 dagen verzonden via de post. Met dit getuigschrift kan u de registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aanvragen via een erkend ondernemingsloket.

Wij beschikken over een handleiding om u wegwijs te maken op het platform. 

De centrale examencommissie

Hoe schrijft u in?

Wenst u voor de eerste keer een examen via ons af te leggen, dient u zich eenmalig te registreren
(opgelet: u dient steeds te werken via een pc. Indien u zich registreert/inlogt via tablet of smartphone geeft dit problemen met de werking van het platform.)

Het is steeds aan te raden de meest recente versie van uw browser te gebruiken:

Heeft u zich reeds ingeschreven via de oude procedure, dan hebben wij u  in het nieuwe platform geregistreerd en werd u per brief uw persoonlijke login en paswoord toegestuurd.

Let op: elke kandidaat dient een eigen e-mailadres te beschikken. Eenzelfde e-mailadres kan niet door 2 kandidaten worden gebruikt.  

Eenmaal u geregistreerd bent, kan u inloggen via het platform.

Wij vragen u geen inschrijvingsformulieren per briefwisseling te sturen. Deze zullen niet aanvaard worden.

Het inschrijvingsrecht bedraagt 35 euro. Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van uw betaling van het inschrijvingsrecht. Het inschrijvingsrecht geldt voor slechts één enkel examen en is in geen geval terugvorderbaar.

Als u niet kan deelnemen aan het door u gekozen examen, kan u pas deelnemen aan een volgend examen na betaling van een nieuw inschrijvingsrecht.

Wanneer vindt het examen plaats?

Algemeen kan gesteld worden dat de examens voor basiskennis bedrijfsbeheer elke dinsdagnamiddag plaats hebben.
De examens voor masseur/masseuse, schoonheidsspecialist en voetverzorging hebben gemiddeld 2 keer per maand plaats.
De overige examens gaan elk gemiddeld om de 6 tot 8 weken door. Eenmaal u betaald heeft, krijgt u op uw kandidatenprofiel het concrete overzicht van beschikbare examendata te zien..

Waar vindt het examen plaats?

De examens basiskennis bedrijfsbeheer, schoonheidsspecialist, voetverzorging en masseur/masseuse vinden plaats in CVO te Anderlecht. Alle andere examens vinden plaats in het Ellipsgebouw.

KTA-CVO
Materiaalstraat 67
1070 Anderlecht
Wegbeschrijving

Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel
Wegbeschrijving

Om u aan te melden voor het examen dient u steeds in het bezit te zijn van uw identiteitskaart/paspoort.
Indien u deze niet kan voorleggen zal u geen toegang krijgen om het examen af te leggen.

Hoe verlopen de examens?

De examens vinden plaats binnen de drie maanden na de geldige inschrijving.

De examens over de basiskennis bedrijfsbeheer, schoonheidsspecialist, voetverzorging en masseur/masseuse bestaan uit een digitale proef. Bij de digitale examens wordt er gebruik gemaakt van GIS-correctie, met uitzondering van het examen 'Bedrijfsbeheer'. De andere examens kunnen bestaan uit een schriftelijke proef,  een mondelinge proef, of een digitale proef. De specifieke regels voor elk examen worden u meegedeeld bij de online inschrijving.

U kan het examenreglement hier vinden.

Resultaten en opnieuw inschrijven?

U bent geslaagd indien u in het totaal 50% behaalt. Het getuigschrift wordt u binnen de 14 dagen per post opgestuurd.

Examen basiskennis bedrijfsbeheer:

U kan uw resultaat consulteren vanaf de dag na het examen vanaf 10.00 uur.
Om uw resultaat van uw examen te consulteren neemt u volgende stappen:

  • Ga naar het platform
  • Geef uw login en wachtwoord in (indien u uw wachtwoord niet meer weet, klikt u op wachtwoord vergeten)
  • Ga naar ‘mijn inschrijvingen’ u kan daar uw resultaat terugvinden.

Als u niet geslaagd bent kan u zich onmiddellijk opnieuw inschrijven.

Examen beroepsbekwaamheid:

U kan uw resultaat consulteren vanaf de dag na het examen vanaf 10.00 uur.
Om uw resultaat van uw examen te consulteren neemt u volgende stappen:

  • Ga naar het platform
  • Geef uw login en wachtwoord in (indien u uw wachtwoord niet meer weet, klikt u op wachtwoord vergeten)
  • Ga naar ‘mijn inschrijvingen’ u kan daar uw resultaat terugvinden.

Als u niet geslaagd bent, kan u zich opnieuw inschrijven maar u zal de proef pas na een termijn van drie maanden mogen afleggen.

Hoe lang blijft het attest bedrijfsbeheer geldig?

Onbeperkt (zolang de wetgeving niet veranderd).

Heeft u vragen?

U kan ons steeds bereiken via cec@vlaio.be of telefonisch op de nummers 02 553 37 92 – 02 553 37 87 – 02 553 37 94 – 02 553 37 71


UP