Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Oproep bedrijventerreinmanagement beveiliging

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 07 nov '17

Bestaande bedrijventerreinverenigingen, gemeentes, of beheerders van bedrijventerreinen kunnen van het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor het uitvoeren van een screening, een voorbereidend traject voor een truckersparking of voor het uitvoeren van technologische maatregelen een subsidie bekomen. De selectie gebeurt via een oproep. De oproep liep van 21 februari 2017 tot 31 mei 2017.

Wie komt in aanmerking

Zowel bestaande bedrijventerreinverenigingen, als organisaties die actief zijn als beheerder of ontwikkelaar op een bedrijventerrein of die het gemeenschappelijke mede-eigendom beheren, kunnen een aanvraag indienen. Ook gemeentes komen in aanmerking. Vzw’s komen ook in aanmerking voor deze maatregel.

Wat komt in aanmerking

Drie soorten maatregelen komen voor betoelaging in aanmerking:

  • De opmaak van een screening en bijhorend actieplan op het vlak van beveiliging van het terrein, brandveiligheid, verkeersveiligheid…
  • De uitvoering van een voorbereidend traject voor de inplanting en uitbating van een truckersparking. Dit kan onder andere de opmaak van een masterplan, de uitwerking van een parkeerbeleid, de voorbereiding van de realisatie omvatten.
  • Het uitvoeren van éénmalige technologische investeringen zoals experimenten met drones, camerabewaking, inrichting aan het terrein, enz…

Omvang steun

De totale steunenveloppe voor deze oproep bedraagt €1.200.000.

Voor de eerste steunmaatregel is een budget van €300.000 voorzien. Het budget per project voorziet 80% van de aanvaarde kosten met een maximum van €20.000.

De tweede steunmaatregel heeft een totaal budget van €300.000. Per project wordt 60% steun voorzien met een maximum van €70.000.

De derde steunmaatregel wordt gebudgetteerd op €600.000. Per project wordt 50% van de kosten betoelaagd met een maximumsteun van €50.000.

Evaluatie- en uitbetalingsprocedure

Een interne jury beoordeelt de projecten op een aantal criteria. Deze criteria zijn terug te vinden via www.vlaio.be/sites/default/files/documenten/oproep_beveiliging_handleiding_def.pdf

Er wordt een voorschot uitbetaald van 30% van de toegekende subsidie. Een tweede schijf van 30% wordt uitbetaald na voorleggen van een inhoudelijk voortgangsrapport en het bewijs dat 50% van de totale kosten gemaakt werden. Het saldo wordt uitbetaald na het beëindigen van het project. De maximale projectduur bedraagt drie jaar.

Aanvraagprocedure

De projecten moesten worden ingediend ten laatste op 31 mei 2017 via een webformulier. Aanvragen op papier worden niet aanvaard.

Meer informatie vindt u via www.vlaio.be/nieuws/projectoproep-beveiliging-bedrijventerreinen.

Contact Informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Dienst Ruimtelijke Economie
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 02 553 09 21
ruimtelijke.economie@vlaanderen.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP