Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat is de kmo-groeisubsidie?

De kmo-groeisubsidie is een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject. Het doel van de kmo-groeisubsidie is het stimuleren van groei en het bevorderen van de competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen. Tijdens de belangrijke kantelmomenten in de levensfases van een onderneming, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject, dient de onderneming een nieuwe groeistrategie uit te werken om haar doelstellingen te bereiken.

Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het realiseren van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment. Met deze subsidie wordt de onderneming aldus financieel ondersteund om de loonkost van een strategisch profiel te bekostigen tijdens het eerste werkjaar, dan wel om de kost van een advies door een dienstverlener te financieren. Financiering van zowel loonkost als de kost van een advies zijn ook mogelijk binnen dezelfde aanvraag.

Beoordelingscriteria

Bij het beoordelen van de aanvraag worden volgende beoordelingscriteria geëvalueerd:

1. visie op economische groei

De aanvrager heeft een welomlijnde visie over hoe de onderneming in de toekomst zal transformeren, innoveren of internationaliseren. Dit groeitraject (de processen van transformatie, innovatie of internationalisering) zal leiden tot duurzame economische groei (in omzet, VTE of investeringen) van de onderneming.

2. kantelmoment

De aanvrager toont aan dat het groeitraject een substantiële en nieuwe wending geeft aan de huidige bedrijfsvoering. 

3. onderbouwde aanpak

De aanvrager toont aan dat de onderneming beschikt over een doordacht stappenplan om de vooropgestelde duurzame economische groei te realiseren en te bestendigen binnen de onderneming. Met dit criterium wordt een dubbele doelstelling beoogd: 

  • Enerzijds dient aangetoond te worden dat in het stappenplan aandacht wordt gegeven aan alle aspecten die geïmpacteerd worden door het groeitraject; 
  • Anderzijds dient de onderneming ook aan te tonen dat zij in staat is om het groeitraject duurzaam te realiseren nadat de subsidiabele periode is afgelopen. Hiervoor toont de onderneming aan dat ze over voldoende financiële middelen beschikt (of zal beschikken) om haar deel van het groeitraject te realiseren en dat er tijdens het traject voldoende aandacht is voor de interne gedragenheid van het groeitraject door het personeel.

4. noodzaak aan strategische kennis

De aanvrager toont cumulatief aan:

  • dat de kmo zonder het inwinnen van bepaalde strategische kennis niet over de benodigde kennis beschikt om het groeitraject succesvol te realiseren;
  • dat de betreffende dienstverlener en/of het aan te werven strategische medewerker wel over die ontbrekende strategische kennis beschikt.

UP