Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Subsidies stopzetten en terugbetaling

U kunt uw subsidieaanvraag altijd stopzetten. Dit doet u online via de kmo-portefeuille waar u de reden van stopzetting opgeeft. Bekijk de demo van een stopzettingsaanvraag.

U heeft nog niets uitbetaald aan uw dienstverlener

Uw subsidieaanvraag wordt op eenvoudig verzoek geannuleerd. U vraagt uw stopzetting aan via de kmo-portefeuillewebsite.

Opgelet, een stopzetting van een subsidieaanvraag ontslaat u niet automatisch van uw contract met uw dienstverlener!

Van zodra uw project is stopgezet wordt uw eigen aandeel van het projectbedrag aan u teruggestort. Het subsidieaandeel van het projectbedrag wordt opnieuw toegevoegd aan uw portefeuille indien de stopzetting gebeurt in hetzelfde kalenderjaar als de subsidieaanvraag.

U heeft reeds een betaling gedaan maar nog niet het volledige saldo opgebruikt

In een aantal welomschreven situaties kunt u uw project laten stopzetten en krijgt u uw eigen aandeel terug:

 • de stopzetting van de activiteit van de onderneming als u één van de volgende twee documenten voorlegt:
  • een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij de Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • een kopie van de akte van ontbinding bij vennootschappen;
 • de stopzetting van de activiteit van de dienstverlener als u één van de volgende twee documenten voorlegt:
  • een kopie van de verklaring van stopzetting, ingediend bij een Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen;
  • een kopie van de akte van ontbinding of van vereffening bij vennootschappen;
 • een overlijden of ongeval met een volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg, als een overlijdensakte of een doktersattest wordt voorgelegd, van:
  • de bedrijfsleider of eigenaar van een eenmanszaak of zijn meewerkende echtgenoot of echtgenote;
  • de hoofdaandeelhouder van een vennootschap die de dagelijkse leiding waarneemt van de onderneming;
 • het project is afgewerkt en heeft minder gekost dan oorspronkelijk voorzien indien de facturen samen met het ondertekende stopzettingsaanvraagformulier kan worden voorgelegd.

In alle andere gevallen kunt u uw project enkel stopzetten en het saldo van uw eigen aandeel dat nog op de kmo-portefeuille staat, terugkrijgen na terugbetaling van de reeds uitbetaalde subsidie aan de dienstverlener.

Stel dat u uw samenwerking met uw dienstverlener halverwege de adviesopdracht wenst te beëindigen zal uw project pas worden stopgezet nadat u de reeds uitbetaalde subsidie aan de dienstverlener heeft terugbetaald aan Agentschap Innoveren & Ondernemen.

 • U vraagt de stopzetting aan via de website en aanvullend stuurt u een stopzettingsaanvraagformulier met vermelding van uw projectnummer en de reden van uw stopzettingsaanvraag naar de kmo-portefeuille.
 • Het team kmo-portefeuille bezorgt u vervolgens een terugvorderingsbrief waarin de betaalgegevens vermeld staan om de reeds uitbetaalde subsidie terug te betalen.
 • Uw project wordt stopgezet nadat u de betaling aan de administratie correct uitvoert en u krijgt vervolgens het saldo van uw eigen aandeel terug.

U heeft het volledige projectsaldo al betaald aan uw dienstverlener maar de opleiding wordt door hem geannuleerd

In de praktijk gebeuren de betaalopdrachten via de portefeuille veelal vóórdat de opleiding is gestart en dit ter bevestiging van de inschrijving. Opleidingen worden al eens geannuleerd als er bv. te weinig deelnemers zijn. Als de dienstverlener de geannuleerde opleiding niet opnieuw organiseert kunt u uw eigen aandeel terugkrijgen. Hiervoor legt u een annulatiebewijs voor, opgemaakt door uw dienstverlener. Uw krijgt het eigen aandeel teruggestort nadat uw dienstverlener het onterecht uitgekeerde bedrag terugbetaalt.

Merk op dat uw steunplafond vermindert met de reeds uitbetaalde subsidie. Het teruggestorte subsidiebedrag wordt dus niet opnieuw vrijgegeven.

Indien de dienstverlener de geannuleerde opleiding op een later tijdstip opnieuw organiseert en u hieraan deelneemt kan de gegeven betaalopdracht gebruikt worden voor deze volgende opleiding. U hoeft dan geen annulatiebewijs op te sturen.


UP