Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

De registratieprocedure voor dienstverleners

Algemene Voorwaarden

 • In het bezit zijn van een ondernemingsnummer;
 • In het bezit zijn van een rekeningnummer in SEPA-formaat;
 • Geen auditbureau zijn;
 • Voldoen aan de kmop-norm, een door de Vlaamse overheid vastgelegd aantal specifieke voorwaarden waaraan de dienstverlener moet voldoen. Deze voorwaarden zijn onder meer:
  • Activiteit
  • Ervaringsbewijs inzake de verleende diensten
  • Klantentevredenheid
  • Kennis van de kmo-portefeuille
  • Integriteit

De procedure

Eerst meldt u zich aan als dienstverlener via de knop ‘Login Dienstverleners’ en vraagt u uw registratie aan voor de dienst waarin u wenst actief te zijn als dienstverlener. De hierbij horende 'verklaring op eer' kan u doormailen naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be.

Om geregistreerd te worden volgens de kmop-norm moet de dienstverlener een audit doorlopen bij één van de aangestelde auditbureaus. De dienstverlener moet zelf contact opnemen met het auditbureau. Er is een audit voor opleiding en advies. Bij een geslaagde audit stelt de auditor vast in een auditrapport dat u als dienstverlener voldoet aan de kmop-norm. Het auditbureau bezorgt het auditrapport aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen registreert op basis van dat auditrapport de dienstverlener voor een periode van 5 jaar en bezorgt de dienstverlener het attest van registratie. De registratieperiode gaat in vanaf de datum van de registratie door de minister.

De registratiemethode

Een onafhankelijk auditbureau zal bij de kandidaat-dienstverlener nagaan of deze kwaliteitsvol werkt en voldoet aan een reeks vereisten die werden opgenomen in de kmop-norm. Lees meer

Kostprijs van een audit

Er is geen standaardprijs. Wel wordt gewerkt met een standaarduurprijs van 150 euro. Lees meer

Hoe een audit voorbereiden?

Een goede voorbereiding is essentieel. Welke informatie moet voor de auditor klaar liggen? Lees meer

Hoe verloopt een auditbezoek?

De audit verloopt deels bij de dienstverlener en deels bij het auditbureau. Lees meer

Het resultaat

Hoe wordt de score van de audit berekend? Wie beslist? Lees meer

Auditbureaus

Welke auditbureaus mogen de audit afnemen? Lees meer

Klachten

Waar kan ik terecht met klachten? Lees meer

Wat met startende dienstverleners?

De startende kandidaat-dienstverlener doorloopt een beperkte audit. Hij is vrijgesteld voor twee vereisten van de kmop-norm: het bewijs van ervaring en de klantentevredenheidspeiling. Na een positieve beoordeling van de beperkte audit kan een toelating verkregen worden voor een periode van 2 jaar. Om de tijdelijke toelating te verlengen dient de startende dienstverlener de twee bijkomende modules te doorlopen binnen de 2 jaar na de startdatum van zijn registratie. Na de positieve opvolgaudit wordt de oorspronkelijke einddatum met drie jaar verlengd.

Wat is een voorwaardelijke registratie?

Een voorwaardelijke registratie impliceert dat er een registratie wordt toegekend voor de volledige periode maar dat er aan deze registratie een voorwaarde gekoppeld is.

Deze voorwaarde bestaat uit het afleggen van een opvolgingsaudit met positief gevolg binnen de opgelegde periode. Wanneer uit de opvolgingsaudit een positief resultaat blijkt dan zal de ‘voorwaardelijke registratie’ automatisch (zonder verdere berichtgeving) in een volwaardige registratie worden omgezet. Indien de opvolgingsaudit negatief is of niet werd aangevraagd of uitgevoerd binnen de vooropgestelde periode zal uw auditbureau het Agentschap Innoveren & Ondernemen hiervan op de hoogte brengen en zal uw voorwaardelijke registratie worden stopgezet.

Via het resultaat van de audit wordt een dienstverlener op de hoogte gesteld van de voorwaardelijke registratie.

Bekijk de demo met registratieprocedure.


UP