Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Een vereenvoudigde kmo-portefeuille: wat betekent het voor u?

22 dec 2015 - 8.29u.
De vernieuwde kmo-portefeuille: 2 pijlers

Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse regering de bijsturing van de kmo-portefeuille principieel goed. Dit betekent een vereenvoudigde kmo-portefeuille en de lancering van de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambitie. De wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016.

De nieuwe kmo-portefeuille, dat is nog meer drempels tot verdere professionalisering van kmo’s wegnemen.

De wijzigingen aan de kmo-portefeuille op een rijtje

1. Alle types advies onder 1 paraplu

Advies is advies. De vroegere pijlers technologieverkenning, strategisch advies en internationaal ondernemen vallen weg. U kiest zelf voor welk type professionalising u de kmo-portefeuille gebruikt. En voor specifieke groeitrajecten (door internationalisering, innovatie of transformatie) is er binnenkort de kmo groeisubsidie.

2. De kmo kiest zelf waarvoor hij subsidies inzet 

De verschillende pijlers uit het huidige systeem verdwijnen. U kiest volledig vrij waarvoor u de kmo-portefeuille gebruikt, voor advies en/of opleiding.

3. de jaarlijkse totaalsubsidie stijgt

We verhogen het totale subsidiebedrag. Waar men vroeger maximum 2.500 euro subsidie kreeg voor opleiding en 2.500 euro voor advies, trekken we de totaalsubsidie op voor beide samen tot 10.000 euro voor kleine en 15.000 euro voor middelgrote ondernemingen.

4. Een eenvoudig steunpercentage: 30% voor middelgrote ondernemingen en 40% voor kleine ondernemingen

We maken een onderscheid volgens de grootte van de onderneming. Voor alle opleidingen en adviezen kan u, naargelang uw grootte, 30% of 40% laten subsidiëren. Daarbij vervalt bovendien het maximum subsidieerbaar uurtarief van 90 euro dat dienstverleners mogen aanrekenen.
 

 

opleiding

advies

Kleine ondernemingen

steun 40%, maximum 10.000 euro

Middelgrote ondernemingen

steun 30%, maximum 15.000 euro

5. Een vernieuwde online applicatie & een eenvoudiger proces

We kiezen voor een geautomatiseerd proces, zonder tussenkomst van een dossierbehandelaar, zowel voor opleiding als advies. De tool zelf krijgt een nieuw jasje.

Een nieuw instrument: de kmo groeisubsidie

Het strategische advies van de kmo-portefeuille, de pilootprojecten voor strategisch ICT- en Personeelsmanagementadvies en de aanwervingspremie voor kennismanagers integreren we, samen met de IWT starterstudies, in één nieuw instrument: de kmo groeisubsidie. Deze subsidie is complementair aan de kmo-portefeuille en de andere steuninstrumenten van het toekomstige Agentschap Innoveren en Ondernemen

Met de  kmo-groeisubsidie kan u gericht steun krijgen voor specifieke groeitrajecten door innovatie, internationalisering of transformatie.

De  financiële ondersteuning wordt geboden voor het verwerven van de benodigde kennis gericht op groei. Dit kan zowel bij het oriëntatie- (voor een recent opgerichte onderneming) of het heroriëntatieproces (bestaande onderneming).

Voor het verwerven van de kennis kan u vrij kiezen om met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies in te winnen, dan wel om kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel. Dienstverleners waarmee wordt samengewerkt hoeven hiervoor niet erkend te zijn.

Aanwerving

25.000 euro

Advies door externe dienstverlener

25.000 euro

Groei door Transformatie, Innovatie en/of Internationalisering

Dit is geen automatisch proces. Een steunaanvraag zal twee keer worden beoordeeld: bij de aanvraag en bij de uitbetaling van de subsidie.

En, wat betekent dit voor de ‘erkende’ dienstverlener?

Voor de dienstverlener blijft de erkenningsregeling van kracht. Dienstverleners die erkend zijn voor de pijler opleiding behouden ook na 1 april 2016 hun lopende erkenning voor opleiding.

Dienstverleners en individuele dienstverleners die op 1 april 2016 erkend zijn voor de pijlers advies,  advies voor internationaal ondernemen, strategisch advies of technologieverkenning behouden één erkenning voor advies. De nieuwe erkenning voor advies krijgt de resterende duurtijd van de langst lopende erkenning.

Vanaf 1 april 2016 zullen er nog uitsluitend erkenningen voor opleiding of advies toegekend kunnen worden.

Voor meer informatie: lees de update van 8 januari 2016


UP