Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Programma 'Esco's voor kmo's'

Tussen alle berichtgeving over klimaatopwarming, onzekere energiebevoorrading en mogelijke verhoging van de energieprijzen is u misschien iets opgevallen. Efficiënter omgaan met energie loont, zowel voor uw bedrijf als voor het milieu.

Vele grote bedrijven en overheden hebben reeds de eerste stappen gezet naar een grotere energie-efficiëntie. Ook bij kmo’s kunnen er nog flink wat kilowatturen en euro’s bespaard worden. Vaak ontbreekt het hen echter de tijd, de kennis en de middelen om doorgedreven energiebesparende investeringen ook effectief door te voeren. Bovendien komt er heel wat studiewerk, engineering, installatiewerk en opvolging aan te pas. Taken die een kmo vaak moet uitbesteden, zonder enige zekerheid dat de investeringen daadwerkelijk een aanzienlijke energiebesparing opleveren.

De geïntegreerde en prestatiegerichte aanpak van esco’s kan ook voor kmo’s een doeltreffende manier zijn om energie te besparen. Maar voorlopig vinden de esco’s nog maar moeilijk onze Vlaamse kmo’s. Het programma ‘esco’s voor kmo’s’ wil daarom de technische, financiële en juridische knelpunten rond de escowerking bij kmo’s scherper in beeld brengen, analyseren en beleidsvoorstellen formuleren om de escomarkt in Vlaanderen te verruimen naar de kleinere, industriële verbruikers.

Samen-werken aan de energietransitie

Het programma ‘esco’s voor kmo’s’ kadert binnen het Vlaams actieplan bijna-energieneutrale (BEN) gebouwen, waarbij de Vlaamse Overheid in overleg met de betrokken stakeholders acties heeft uitgewerkt voor de transitie naar energie-efficiënte gebouwen met een lage CO2-uitstoot. Naast eisen voor nieuwbouw, bevat het BEN-actieplan ook acties voor de energetische renovatie van bestaande gebouwen en processen. Om deze ambitie meer kracht bij te zetten, werd het Agentschap Ondernemen aangeduid om de escowerking bij kmo’s te faciliteren.
 
Meer weten over de werking van esco’s? Klik dan hier

Aanpak

Vier consortia zullen de komende maanden kmo’s en esco’s in hun werkingsgebied informeren en werven om uiteindelijk een aantal concrete contracten tussen esco’s en kmo’s te faciliteren. Een stuurgroep met experten uit de industrie, de financiële sector, en de energiesector zorgt voor inhoudelijke ondersteuning van de consortia, die op deze manier zelf meewerken aan de beleidsaanbevelingen ter ondersteuning van ESCO-kmo-samenwerking.

De projecten verlopen in verschillende stappen. Eerst worden de deelnemende kmo’s gemonitord en worden er mogelijke besparingsmaatregelen geïdentificeerd. Op basis hiervan brengt men het totale energiebesparingspotentieel in kaart en stelt men een concreet actieplan op. Indien er voldoende potentieel aanwezig is, wordt er getracht een escocontract op te stellen, waarbij de rechten van beide partijen, de esco en de kmo, gerespecteerd worden.

Hieronder vind je een kort overzicht van de 4 projectconsortia. Voor meer info over de projecten kan u terecht op de projectwebsites of op de projectfiche:

Stuurgroep


UP