Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Contactpunt Zorgeconomie

Wij begeleiden ondernemers in de zorgsector met de realisatie van concrete business modellen die internationaal potentieel hebben. Zowel prestarters, starters, doorgroei bedrijven als bedrijven die zich op internationale markten wensen te begeven zijn bij het Contactpunt welkom.  e-Health bedrijven kunnen we ondersteunen door onze nauwe samenwerking met het Microsoft Innovation Center.

Hiernaast zet het Contactpunt  ook infosessies, seminaries, studiedagen, workshops,… op om initiatiefnemers in de zorgeconomie te ondersteunen met specifieke kennis.

Het Contactpunt maakt bedrijven, maar ook zorgactoren en kennisinstellingen wegwijs in de verschillende instrumenten en subsidies van de Vlaamse, Federale en Europese overheid binnen een zorgeconomische context. Het is immers niet eenvoudig om hier een overzicht in te bewaren. Via onze dienstenverlening streven we naar een zo efficiënt mogelijke aanwending van deze middelen.

Daarnaast zijn er binnen deze verschillende bestuursniveaus, en in het bijzonder op Europees niveau, veel oproepen naar concrete projecten tussen verschillende partners. Het is van groot belang voor Vlaanderen dat er voldoende Vlaamse partners aan deze projecten deelnemen. Een deelname zorgt er immers voor dat deze partners hun blik verruimen en lokale initiatieven gaan benchmarken met Europese alternatieven.

Het participeren en indienen van zulke projecten is echter geen sinecure voor vele actoren, daarom ondersteunt het Contactpunt Zorgeconomie ondernemingen maar ook lokale besturen, onderzoekscentra, non-profit organisaties,… in hun zoektocht naar de juiste Vlaamse of internationale partner(s).

Op Europees niveau is het Contactpunt zelf actief binnen de sectorgroep Health Care van het Enterprise Europe Network. Via dit platform biedt het een antwoord op vragen van internationale partners.

Het Contactpunt Zorgeconomie werd in 2011 opgericht als het Impulsloket Flanders’ Care. Vanaf 30 juni 2013 werd dit EFRO-project structureel ingebed in de werking van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid en veranderde het van naam.


UP