Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Hoe vraagt u de uitbetaling van de steun aan?

Uitbetaling van de basissteun

Voor de basissteun moet de onderneming de uitbetaling aanvragen ten laatste binnen twaalf maanden na het beëindigen van het totale transformatieproject (volgens artikel 34 van het Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 van 18 december 2015 dat in werking is getreden op 1 januari 2016).  

De uitbetaling van de basissteun verloopt in drie schijven:

  • een eerste schijf (30%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat de onderneming heeft aangetoond dat 30 % van het transformatieproject is gerealiseerd.
  • een tweede schijf (30%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en nadat de onderneming heeft verklaard dat 60 % van het transformatieproject is gerealiseerd.
  • een derde schijf (40%): uitbetaling ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun en wanneer de in aanmerking komende transformatieopleidingen en de in aanmerking komende transformatie-investeringen volledig zijn gerealiseerd, wat moet blijken uit een controle door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De aanvraag van de uitbetaling van de eerste schijf moet gebeuren via het daartoe bestemde Aanvraagformulier eerste schijf.

De aanvraag van de uitbetaling van de tweede schijf moet gebeuren via het daartoe bestemde Aanvraagformulier tweede schijf.

De aanvraag van de uitbetaling van de derde schijf moet gebeuren via het daartoe bestemde Aanvraagformulier derde schijf.

Deze formulieren zijn Word-invulsjablonen.

Uitbetaling van de bonussteun

Voor de bonussteun moet de onderneming afzonderlijk de uitbetaling aanvragen ten laatste binnen twaalf maanden na realisatie van de vooropgestelde tewerkstellingsvooruitzichten.  


UP