Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Wat is strategische transformatiesteun?

De Strategische Transformatiesteun (STS) is de opvolger van de Strategische Investerings- en Opleidingssteun (SIOS) waarmee sinds 2008 ondernemingen die omvangrijke investeringen en opleidingen uitvoerden in het Vlaams Gewest, financieel werden ondersteund.

In 2012 heeft de Vlaamse regering afgesproken om de subsidies voor ondernemingen meer gericht in te zetten in uitvoering van het Nieuw Industrieel Beleid. Daarbij werd voorzien dat de strategische investerings- en opleidingssteun zou worden hervormd tot een strategische transformatiesteun.

In het nieuwe systeem zullen investerings- en opleidingsprojecten ondersteund worden die in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen. Meer specifiek gaat het om:

  • investeringen in strategische clusters en leadplants in Vlaanderen;
  • investeringen in de internationale doorgroei van innovatiegerichte kmo’s in Vlaanderen;
  • transformerende investeringen, die de duurzame verankering realiseren van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen.

Belangrijk is dat de Vlaamse regering risicovolle projecten die een onderneming in het kader van een geplande transformatie opzet, blijvend ondersteunt.

Het steunsysteem is toegankelijker voor kleine en middelgrote ondernemingen door een forse verlaging van de instapdrempels. Nieuw is ook dat samenwerkende ondernemingen gezamenlijk een project kunnen indienen. In dat geval moet het gaan om minstens drie ondernemingen die niet tot dezelfde bedrijvengroep behoren.


UP