Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Subsidies voor coaching en advies bij overname

Subsidie coach en advies overname en opvolging

Een opvolger of overnemer die zijn persoonlijke effectiviteit wil verhogen in het veranderingsproces dat met bedrijfsoverdracht gepaard gaat, kan zich in het maken van keuzes laten bijstaan door een coach. Een coach kan tevens worden ingeschakeld om verschillende partijen die bij de bedrijfsoverdracht betrokken zijn, dichter bij elkaar te brengen.

Meer info en aanvraagprocedure: www.kmo-portefeuille.be.

Subsidie strategisch advies overname en opvolging

Kmo-groeisubsidie

De kmo-groeisubsidie is, complementair met de kmo portefeuille,  een subsidie-instrument waarmee de Vlaamse overheid kmo’s in Vlaanderen ondersteunt bij hun eigen groeitraject.

Het doel van de kmo-groeisubsidie is het stimuleren van groei en het bevorderen van de competitiviteit van kmo’s in Vlaanderen. Tijdens de belangrijke kantelmomenten in de levensfases van een onderneming, zoals een transformatie-, innovatie- of internationaliseringstraject, dient de onderneming een nieuwe groeistrategie uit te werken om haar doelstellingen te bereiken.

Met de kmo-groeisubsidie subsidieert de Vlaamse overheid de ontbrekende strategische kennis die nodig is voor het opstellen van een nieuwe groeistrategie bij een kantelmoment. Met deze subsidie wordt de onderneming aldus financieel ondersteund om de loonkost van een strategisch profiel te bekostigen tijdens het eerste werkjaar, dan wel om de kost van een advies door een dienstverlener te financieren. Financiering van zowel loonkost als de kost van een advies zijn ook mogelijk binnen dezelfde aanvraag.

Voor het verwerven van de kennis kan de kmo vrij kiezen om:

  • met een externe dienstverlener samen te werken en bijgevolg advies aan te kopen
  • kennis te verankeren in de onderneming door de aanwerving van een strategisch profiel.

Meer informatie over de kmo groei-subsidie.


UP