Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Deugdelijk bestuur - Corporate governance

Als kmo helpt een professioneel ondernemingsbestuur bij de voorbereiding van een bedrijfsoverdracht.

Het project ‘Vlaamse kmo's in Actie’, gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en uitgevoerd door GUBERNA en de VOKA Kamers van Koophandel van Oost‐Vlaanderen en Halle‐Vilvoorde, beoogt kmo’s te stimuleren en te ondersteunen bij een professioneel ondernemingsbestuur. Een fundamentele hefboom hierbij is het valoriseren van de raad van bestuur door het aantrekken van externe (onafhankelijke) bestuurders. Dit roept onmiddellijk de vraag op, wat moet ik dergelijke bestuurder dan betalen? Omgekeerd hebben mogelijke kandidaten ook vaak geen idee waaraan ze zich qua vergoeding kunnen of zouden moeten verwachten. De initiatiefnemers hebben daarom de stap gezet naar de ontwikkeling van een aantal richtlijnen voor de vergoeding van externe bestuurders binnen kmo’s. Deze richtlijnen zijn gepubliceerd op de website van VOKA. De Vokawijzer Externe bestuurders mee in de cockpit van uw bedrijf” geeft een antwoord op twee essentiële vragen van een ondernemer: “Waarom moet ik aan deugdelijk bestuur doen?” en “Hoe moet ik het aanpakken?” Hij bevat tevens een aantal nuttige leidraden ontwikkeld door Guberna.

Raad van bestuur heeft een belangrijke rol in de opvolgingsproblematiek

Vaak staan externe bestuurders niet stil bij de opvolgingsproblematiek omdat ze het als een louter familiale aangelegenheid beschouwen. Ook weten ze niet altijd goed hoe ze het proces van de opvolging kunnen initiëren in het familiebedrijf. De Code Buysse stelt nochtans dat het waken over de opvolging één van de taken van externe bestuurders in de raad van bestuur is. Daarnaast stelt de Code Buysse voor om de regie van het opvolgingsproces in handen te leggen van de raad van bestuur en in het bijzonder de voorzitter ervan.

Is uw onderneming klaar om met een actieve raad van bestuur te werken? U moet de juiste balans vinden tussen de concrete governance behoeften van het bedrijf en de familie. Universiteit Hasselt ontwikkelde in opdracht van VKW-Limburg een corporate governance scan. Deze is gratis te gebruiken via http://www.lpfscan.be/.

Wilt u de werking van uw raad van bestuur evalueren? Overweegt u om een functie als externe bestuurder op te nemen? Guberna ontwikkelde enkele interessante instrumenten, waaronder een toolkit voor de externe bestuurder en een leidraad voor de evaluatie van de raad van bestuur. U vindt deze en andere instrumenten op http://www.guberna.be/tools.

Een raad van advies kan een eerste stap zijn naar een actieve raad van bestuur. In de raad van advies worden geen beslissingen genomen, er worden hoogstens aanbevelingen geformuleerd. Meer informatie over de voordelen van een raad van advies lees je in de Code Buysse. Je kan de volledige code gratis downloaden.

Deugdelijk bestuur bepaalt mee het succes van familiebedrijven. Goede familiale corporate governance creëert kritische hefbomen om een bedrijf op een juiste manier te laten veranderen en om familiebedrijven over verschillende generaties te laten groeien.


UP