Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

U heeft beslist om te verkopen?

Na het analyseren van de verschillende overdrachtsscenario’s, heeft u beslist om uw bedrijf te verkopen.

U gaat op zoek naar een overnemer voor één of meerdere afdelingen van uw bedrijf, u zoekt een nieuwe aandeelhouder of u wilt uw bedrijf in zijn geheel verkopen?
Hierna een beknopte toelichting van mogelijke verkoopprocessen, de verkoopdocumenten en de verkoopprocedure. U laten bijstaan door een adviseur met expertise in verkoop van bedrijven is wel aangeraden.


Verschillende manieren om een koper te vinden

De verschillende mogelijkheden kunnen als volgt worden samengevat:

 • Geselecteerde kopers
  U gaat op een discrete manier onderhandelingen voeren met 1 of 2 geïnteresseerde bieders.
  Het voordeel is dat exclusiviteit, hoge graad van vertrouwelijkheid en blijvende controle over de procedure bestaande is. Ook  is “closing” in een beheersbare termijn mogelijk.
  Het nadeel is dan eerder dat onderhandelingen ook snel kunnen onderbroken worden en dat beperkte competitie de onderhandelingsmarge verminderd.
 • Gerichte zoektocht
  U gaat op een discrete manier parallelle onderhandelingen voeren met een beperkt aantal geïnteresseerde kopers.
  Het voordeel is dat ook hier de vertrouwelijkheid behouden blijft maar het nadeel is ook weer dat de onderhandelingen gemakkelijker kunnen opgezegd worden tijdens de onderhandelingsprocedure en ook hier een beperkte waardevermeerdering mogelijk.
 • Biedprocedure
  U verkiest met een nauwgezette gecontroleerde auction uw prijs te maximaliseren.
  Het voordeel is dat er een hoge competitiviteit heerst tussen de kopers waar door u de waarde kan optimaliseren. Dit gebeurt met een strakke, korte en georganiseerde procedure.
  Het nadeel is dat meerdere partijen in de markt op de hoogte zijn van de verkoop van uw onderneming.
 • Publieke auction
  U verkiest de volledige markt aan te spreken voor de verkoop van uw onderneming.
  Het voordeel is ook hier dat er een hoge competitiviteit tussen de kopers heerst waar door u de waarde van uw bedrijf kan optimaliseren. Ook dit proces gebeurt in een strakke en georganiseerde procedure.
  Het nadeel is dat er slechts een beperkte flexibiliteit bestaat om het overnameproces te beëindigen. Ook discretie is hier onbestaand.

Verkoop procedure

 • Als voorbereiding van de verkoop wordt de analyse van bedrijf en strategie uitgewerkt, samen met het voorbereiden van het verkoop materiaal.
 • Na de voorbereiding wordt de verkoop in de markt gebracht. In deze fase zoekt de verkoper toenadering en licht hij potentiele kopers in. Daarna gebeurt de coördinatie van de bieders en wordt er een selectie van de kopers gemaakt.
 • Als laatste gebeuren de voorbereidingen en voltooiing van  onderhandelingen met de potentiele kopers.

Verkoop documenten

Hierna een overzicht van de verkoop documenten

 • Tijdens de voorbereiding  van een verkoop worden de elementaire basisgegevens verzameld, swot analyse uitgevoerd, zoeken van mogelijke synergiën in de markt, waardering van het bedrijf uitgevoerd,…
 • Nadien stelt men een anoniem bedrijfsprofiel op. Dit document omvat een korte beschrijving van het bedrijf om interesse op te wekken bij de kopers. Na ondertekening van een NDA (geheimhoudingsovereenkomst) wordt dit document naar, vooraf gescreende, mogelijke partijen verstuurd.
 • Als er verdere interesse is door een potentiele koper wordt een informatie memorandum opgesteld, waarin men het bedrijf uitvoerig voorstelt. Dit basisdocument wordt gebruikt bij de biedingen en zorgvuldig besproken met potentiele kopers. Daarnaast gebeurt er ook een management presentatie waarin dat het management wordt voorgesteld aan de biedende partijen.
 • Voor het opmaken van een vendor due diligence rapport wordt een data room (locatie voor de vertrouwelijke gedetailleerde financiële, sociale en juridische informatie) opgezet. Deze due diligence wordt meestal geregeld door de potentiele koper. Dit rapport toont gedetailleerde financiële informatie met neergelegde cijfers, toekomstprognoses, gedetailleerde sector informatie, controle procedures,…
 • Voor de closing wordt een LOI (Letter of intent) opgesteld. Dit document beschrijft de principe-overeenkomst tussen de potentiele koper en verkoper en is een juridisch document.
 • Closing van de verkoop is het ondertekenen van het overname contract tussen koper en verkoper. Elementen die in het overname contract moeten worden opgenomen zijn het voorwerp van verkoop, de prijs, datum van de eigendomsoverdracht, verklaringen en waarborgen, het niet-concurrentiebeding.

UP