Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)

Bekijk PDFPagina printen
Laatste revisiedatum 02 jun '17

De Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) biedt co-financieringen aan op middellange of lange termijn van buitenlandse investeringen door Belgische ondernemingen. Ze houdt daarbij rekening met de belangen van het gastland en met de Belgische economische belangen. Hoewel de geselecteerde projecten zich dienen in te schrijven in een logica van financiƫle leefbaarheid en rentabiliteit, is de eerbied voor de principes van duurzame ontwikkeling en sociaal verantwoord ondernemen een belangrijk criterium voor een eventuele tussenkomst vanwege de BMI.

BMI is er niet om Belgische ondernemingen die in het buitenland investeren te "subsidiƫren". De tussenkomsten dienen immers marktconform te zijn. Alvorens te investeren wordt er een grondige analyse uitgevoerd naar de haalbaarheid en de duurzame rendabiliteit van het project.

Wie komt in aanmerking

BMI richt zich vooral op Belgische ondernemingen die in België al een zekere omvang hebben bereikt en die hun expansie in het buitenland beginnen of verder zetten.

Wat komt in aanmerking

Nieuwe projecten ("greenfields"), de uitbreiding van bestaande projecten en de overname van buitenlandse ondernemingen kunnen in aanmerking komen voor een co-financiering door BMI. Zowel 100% buitenlandse dochtervennootschappen als joint ventures kunnen door de BMI gefinancierd worden, maar altijd op voorwaarde dat de Belgische partners de meerderheid van de aandelen bezitten.

Wat zijn de financieringsvoorwaarden

BMI beschikt over een reeks instrumenten voor de oprichting of overname van buitenlandse ondernemingen of voor de herstructurering en ontwikkeling van bestaande buitenlandse ondernemingen. De tussenkomsten zijn aangepast aan elk individueel geval, om optimaal in te spelen op de financiële behoeften van de Belgische investeerders en om het project- en landgebonden risico correct te verrekenen.

BMI treedt op als een partner op lange termijn (5 à 10 jaar) die actief meedenkt en –werkt aan de opzet en/of de begeleiding van het project.

Het buitenlandse project kan worden gefinancierd via een directe participatie of via een achtergestelde en/of converteerbare lening. Als aanvulling van de twee andere mechanismen kan de BMI ook langlopende euro-leningen toekennen.

De minimale deelname bedraagt €500.000. De eigen financiële inbreng van de BMI kan in principe nooit hoger zijn dan die van de Belgische partner van wie een daadwerkelijke financiële inbreng wordt verwacht.

De BMI werkt nauw samen met o.m. de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) en PMV.

Contact Informatie

Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI)
Tervurenlaan 168, bus 9
1150 Brussel
T 02 776 01 00
F 02 770 66 38
info@bmi-sbi.be

Laatste wijzigingen

Bekijk de laatste wijzigingen aan deze steunmaatregel.


UP