Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) van start

8 feb 2017 - 16.33u.

De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) kwam op 31 januari 2017 voor de eerste keer samen. Voor de meeste raadsleden was dit meteen ook de eerste maal dat ze elkaar ontmoetten. Van bij het begin zat de stemming goed (zie foto's(externe link)).

Na de verwelkoming door Lieven Danneels, VARIO-voorzitter, beschreef Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie Philippe Muyters de contouren van de VARIO-opdracht. De minister benadrukte dat hij hoge verwachtingen koestert. Alle leden van de VARIO werden immers gekozen omwille van hun individuele expertise en ervaring op het domein van economie, wetenschap en innovatie. Als groep brengen de leden van de VARIO kennis samen die de hele innovatieketen omvat: gaande van fundamenteel onderzoek via innovatie en intellectuele eigendom tot valorisatie in de bedrijfswereld.

De minister herhaalde ook dat hij de VARIO volledig vrij laat qua te behandelen thema’s en hoe de raad zich operationeel organiseert. De onafhankelijkheid van de VARIO, met leden die zetelen in eigen naam, is immers het unieke onderscheidende kenmerk van deze raad. 

In haar presentatie over het Vlaamse beleid op vlak van Economie, Wetenschap en Innovatie gaf Danielle Raspoet, VARIO-secretaris, een overzicht van de bestaande beleids- en subsidie-instrumenten en plaatste ze de prestaties van Vlaanderen in een internationale context.

Nadien keurden de VARIO-leden unaniem de aanstelling goed van Dirk Van Dyck als plaatsvervangend VARIO-voorzitter.

Tenslotte hield de raad een eerste rondetafelgesprek over thema’s voor het werkprogramma voor 2017-2019. Hieruit bleek dat de leden zich zowel in inhoudelijke thema’s binnen het domein willen verdiepen (het ‘wat?’ van het beleid op vlak van economie, wetenschap en innovatie), maar daarnaast ook aandacht willen besteden aan het stroomlijnen van de processen en het verhogen van de wendbaarheid en veerkracht van het systeem (het ‘hoe?’ van het beleid).


UP