Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Twee nieuwe projectoproepen voor clusters

18 jul 2017 - 15.26u.

We lanceerden twee nieuwe projectoproepen specifiek voor clusters. Deadline voor eerste indiening 1 oktober 2017.  De verplichte vooraanmelding gebeurt voor vrijdag 8 september 2017.

Speerpuntclusters en innovatieve bedrijfsnetwerken kunnen via gerichte oproepen beroep doen op specifieke middelen van de Vlaamse overheid voor het uitvoeren van projecten. In dit kader werden vandaag twee projectoproepen gelanceerd:

Oproep voor interclusterprojecten

Om de samenwerking tussen speerpuntclusters en/of innovatieve bedrijfsnetwerken te bevorderen wordt een oproep voor interclusterprojecten opengesteld. Deze oproep biedt de mogelijkheid aan om gezamenlijk specifieke activiteiten van kennisopbouw en -doorstroming op te zetten gericht op het benutten van gemeenschappelijke opportuniteiten of uitdagingen van de betrokken innovatieclusters.

Meer specifiek is deze oproep voor interclusterprojecten gericht op:

  • Projecten die het potentieel hebben om op korte termijn (2 à 3 jaar) resultaten en impact te genereren bij de bedrijven van de innovatieclusters
  • Projecten die nieuwe toekomstgerichte (industriële) opportuniteiten benutten op het knooppunt van thema’s/clusterdomeinen/sectoren.

Meer informatie over de oproep en de nodige documenten voor de aanvraag kan u terugvinden op www.vlaio.be/artikel/clusterprojecten.

Projecten in transitieprioriteiten

Om projecten van speerpuntclusters in de transitieprioriteiten mogelijk te maken worden middelen beschikbaar gesteld voor clusterprojecten voor steun aan kennisopbouw en activiteiten gerelateerd aan kennisopbouw, die aansluiten bij de strategie van de speerpuntclusters en de doelstellingen van de transitieprioriteiten Circulaire Economie, Industrie 4.0 of Energie. Voor deze clusterprojecten is naast de speerpuntcluster de betrokkenheid van minstens 1 andere actor uit het transitiedomein vereist.

De projecten worden ingediend via de speerpuntcluster. Er wordt aangeraden om reeds in een vroeg stadium contact op te nemen met de speerpuntcluster om projectideeën en volgende stappen te bespreken. Ook dient zo snel mogelijk en samen met de speerpuntcluster in overleg te worden gegaan met de transitiemanager om de aansluiting met de transitieprioriteit af te toetsen.

Meer informatie over de projecten voor transitieprioriteiten en de nodige documenten voor de aanvraag, kan u terugvinden www.vlaio.be/artikel/clusterprojecten.

Belangrijk

Beide projectoproepen maken gebruik van een vooraanmelding. Deze is verplicht en moet ingediend worden ten laatste op vrijdag 8 september 2017 om 12.00 uur via clusters@vlaio.be.

De uiterste datum voor de elektronische indiening  van de volledige projectaanvragen is zondag 1 oktober 2017 om 12.00 uur en gebeurt via clusters@vlaio.be.


UP