Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Problemen met de financiering van je onderneming?

5 jul 2016 - 13.58u.
Geld

Kmo’s en zelfstandigen die problemen ondervinden bij de financiering van hun onderneming en er niet in slagen om deze op te lossen, kunnen terecht bij de Vlaamse Kredietbemiddelaar. Deze dienst kan bemiddelen met uw bank of financiële instelling om, in alle vertrouwen, tot een oplossing te komen. Sinds begin 2016 werden meer dan 100 dossiers ter kredietbemiddeling voorgelegd. Sedert de start van de gratis kredietbemiddelingsdienst aan ondernemingen in 2009 zijn er meer dan 1500 aanvragen behandeld. Maar wat moet u zich bij die kredietbemiddeling voorstellen?

Enkele cases kunnen dit verduidelijken:

  • U bent zaakvoerder van een kleine maar goed florerende voedingsspeciaalzaak. Als dynamische ondernemer wil u groeien en ziet u de opportuniteit om dit groeitraject waar te maken via de aankoop van 3 geografisch gespreide panden. U kan een aanzienlijk deel van de investering zelf financieren, voor het overige deel vraagt u aan uw bank een investeringskrediet. Het wordt een heel moeizaam proces dat maanden aansleept. Van “ja het komt goed”, over “neen” en ”meer eigen inbreng” gewenst, tot uw kredietdossier op een hoger beslissingsniveau komt en finaal geweigerd wordt wegens te veel risico. Op dat ogenblik wordt het team van de Vlaamse Kredietbemiddelaar  ingeschakeld.   Het dossier lijkt perfect verdedigbaar, maar toch lukt de kredietbemiddeling niet. Het is het volste recht van de bank om het krediet al dan niet toe te staan.

Maar waarom moest een beslissing zo lang op zich laten wachten? Hier is zeker geen sprake van een optimale communicatie.

Valt er dan met de banken niet te spreken? In sommige gevallen toch wel:

  • U baat al enkele jaren een goed draaiende horecazaak uit, gevestigd in een gehuurd pand. Plots dient zich een opportuniteit aan om het handelspand te kopen. De lokale bankier reageert heel snel maar negatief. De Kredietbemiddelaar die nu ook wordt ingeschakeld verneemt dat er wat spanningen zijn tussen bankier en ondernemer. Is dat een mogelijke oorzaak van de weigering? Zijn er nog meer communicatieproblemen? Onder impuls van de Kredietbemiddelaar worden de gesprekken hernomen met als gevolg dat de lening wordt toegestaan. Kredietbemiddeling geslaagd!
  • U was een gevestigde waarde in de engineeringwereld.  Sedert 2002 startte u met innovatieve ontwikkelingen. Gedurende enkele jaren financierde de bank deze ontwikkelingen. Maar de omzet volgt moeizaam en de bank wordt zenuwachtig. Bijgevolg zoekt de ondernemer  naar een nieuwe bank die, zo blijkt, gretig de bestaande kredieten wil overnemen en verder wil financieren. Het echtscheidingsproces verloopt evenwel in een bijzondere sfeer van wantrouwen, een vechtscheiding in het ondernemerswereldje. Vlotte communicatie en wantrouwen gaan moeilijk samen.

De Kredietbemiddelaar komt als objectieve en neutrale partner tussen in het spanningsveld. Weliswaar is hier veel tijd nodig. Kredietbemiddeling gelukt.

Voor meer uitleg: www.vlaamsekredietbemiddelaar.be


UP