Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Nieuwe oproep voor VIS-trajecten

20 jul 2017 - 14.43u.
Decoratieve afbeelding

De vijfde oproep VIS-trajecten voor innovatievolgers (VIS-trajectenIV) 2017-2018 staat open!

De oproep VIS?-trajecten voor innovatievolgers (VIS-trajectenIV) staat open voor alle sectoren met uitzondering van de primaire land- en tuinbouwsector. De belangrijkste doelstelling van VIS-trajectenIV is het versnellen van de doorstroming van innovatie naar de ruime groep innovatievolgers. VIS-trajectenIV reiken via sensibilisering, informatieverspreiding en het ondersteunen van de eerste implementatiestappen, recente, maar bewezen technologieën/innovaties (producten, processen en diensten) aan, die in Vlaanderen al ingang gevonden hebben bij innovatietrekkers en vroege gebruikers, maar nog niet ingeburgerd zijn bij de vroege en late volgers.

Meer informatie over de oproep en de link met alle documenten voor de opmaak van een projectaanvraag, kan u terugvinden in het oproepdocument.

De uiterste datum voor de elektronische indiening van de projectaanvragen is maandag 18 december 2017 om 12 uur ’s middags (vis@vlaio.be - max. 10 MB/e-mail).

Infosessies en voorbesprekingen voor geïnteresseerde aanvragers

Het agentschap organiseert 2 infosessies in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel.

  • woensdag 20 september 2017 om 13:00 uur (inschrijven ten laatste woensdag 13 september)
  • woensdag 11 oktober 2017 om 10:00 uur (inschrijven ten laatste woensdag 4 oktober)

Inschrijven voor deze infosessies is verplicht. Aanvragen tot voorbespreking (1/2 h) vraagt u samen met uw registratie voor de infosessie aan via de website, waar u een korte samenvatting van het projectvoorstel toevoegt en de eventuele vragen die u wenst te behandelen.

Let op! Er worden geen instructiegesprekken meer voorzien. Indien u een persoonlijk gesprek wenst met een adviseur, vragen wij u gebruik te maken van de voorbesprekingen. Tijdens de evaluatieperiode (periode tussen indiening en college van deskundigen) zal de projectadviseur, indien nodig, met de aanvrager(s) contact opnemen voor een korte bespreking van de projectaanvraag.


UP