Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Nieuwe oproep innovatieve bedrijfsnetwerken

27 okt 2017 - 15.04u.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen stelt de tweede oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) open. Consortia van Vlaamse ondernemingen die rond een specifiek thema wensen samen te werken, kunnen een dossier indienen tot en met 12 december 2017.

Wat zijn innovatieve bedrijfsnetwerken?

Innovatieve bedrijfsnetwerken zijn kleinschalige clusterinitiatieven die binnen een termijn van drie jaar een dynamiek van samenwerking op gang brengen tussen de clusterleden.  De focus van deze netwerken ligt daarom op het uitbouwen van een ecosysteem waarin een vertrouwensbasis tussen de clusterleden gelegd wordt en waaruit nieuwe samenwerkingsprojecten kunnen ontstaan.  Het geheel van activiteiten en de daaruit voortvloeiende resultaten, moeten uiteindelijk bijdragen aan de overkoepelende doelstelling van het Vlaams clusterbeleid, namelijk een competitiviteitsverbetering en economische meerwaarde realiseren bij de ondernemingen in het netwerk.

Voor wie is deze oproep?

De oproep is gericht naar consortia van ondernemingen, eventueel aangevuld met andere relevante actoren, die via clusterwerking gezamenlijke opportuniteiten willen aanpakken. De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen.  Consortia die een aanvraag wensen in te dienen, moeten hun Expression of Interest voor de eerste fase indienen ten laatste op 12 december 2017 om 12 uur.

Alle aanvraagdocumenten voor deze oproep zijn hier terug te vinden op onze website bij 'documenten voor indiening'.

In de eerste oproep werden 14 innovatieve bedrijfsnetwerken geselecteerd. Meer informatie over het Vlaamse clusterbeleid en deze bedrijfsnetwerken vindt u hier

Infosessie en voorbesprekingen

Meer informatie over deze nieuwe oproep krijgt u op de infosessie op 6 november 2017 in het VAC Gent, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent.  De infosessie start om 14 uur.  De inschrijving voor deze sessie gebeurt via de website.

Heeft u een concreet idee dat u wil voorleggen aan de adviseurs van het agentschap, dan kunt u een voorbespreking (ca. 1/2u – 1u) aanvragen op volgende data:

  • Maandag 13 november
  • Dinsdag 14 november

De deadline voor de aanvraag van een voorbespreking op deze data is woensdag 8 november 2017 en gebeurt door het invulformulier hieronder terug te sturen naar clusters@vlaio.be.


UP