Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Brownfields – zevende oproep tot het indienen van projecten

4 mei 2017 - 11.17u.
Brownfield bluegate

Tien jaar geleden trad het Decreet Brownfieldconvenanten in werking. Via dit decreet wil de Vlaamse Regering de herontwikkeling van leegstaande, verwaarloosde en/of onderbenutte terreinen (zogenaamde brownfields) stimuleren en faciliteren. Tot op vandaag blijft dit instrument een belangrijke schakel in de heractivering van on(der)benutte terreinen en het beperken van het aansnijden van de open ruimte.

Zoals voorzien in het decreet wordt er ook in 2017 een jaarlijkse oproep voorzien. De focus in deze oproep ligt in een optimale aansluiting bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid voor wat betreft de traditionele brownfields. Aanvullend worden mogelijkheden geboden voor de (her)ontwikkeling van stortplaatsen.

Er worden 2 indieningsperiodes voorzien:

  • Vanaf de publicatiedatum in het Belgisch Staatsblad tot en met 19 mei 2017, uiterlijk om 16 uur.
  • Van 4 september tot en met 3 november 2017, uiterlijk om 16 uur.

Alle informatie over deze oproep.


UP