Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Bedrijventerreinen in kaart: Inventaris bedrijventerreinen nu erkend als authentieke bron

3 sep 2015 - 9.22u.
Computermuis

Op 24 april 2015 erkende de Vlaamse regering de inventaris bedrijventerreinen als authentieke geografische gegevensbron. Dat betekent dat alle overheidsdiensten vanaf 4 september verplicht zijn om de coördinaten uit deze inventaris te gebruiken wanneer ze naar een bedrijventerrein verwijzen in het kader van hun taken van algemeen belang.

Deze inventaris omvat de bedrijventerreinen op perceelniveau in gans Vlaanderen. Naast de geografische ligging vindt u er  informatie over bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid van deze percelen. Op basis van deze inventaris worden onder andere statistieken over de brownfields, studies over mobiliteit, bewegwijzering, inbraakpreventie of brandveiligheid en promotiekaarten voor vestigingsadvies afgeleid.

Agentschap Ondernemen is aangewezen als de officiële beheerder van de inventaris van de bedrijventerreinen.

Onjuiste informatie signaleren!

Samenwerking is belangrijk om de juiste data te gebruiken en aan te bieden. Indien u fouten of onnauwkeurigheden opmerkt, kunt u dit signaleren via magdageo@agentschapondernemen.be of via het contactcenter op het gratis nummer 0800 20 555. Zo draagt u ook bij tot de kwaliteit van deze bron.

Het besluit dat het bestand van de bedrijventerreinen erkend als authentieke geografische gegevensbron, treedt in werking op 4 september 2015.

Waar kan u deze data vinden?

De inventaris kan vrij geraadpleegd worden via de website van het Agiv – het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. Neem zeker ook een kijkje op onze website waar u alle relevante informatie vindt rond de dataset van bedrijventerreinen.


UP