Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

12 weetjes over 'intellectuele eigendom' of hoe uw eigen merk of uitvinding beschermen.

25 mrt 2016 - 9.19u.

Wat is een octrooi? En wat is een patent?

Een octrooi is een exclusief eigendomsrecht toegekend aan een nieuwe uitvinding. Door een octrooi profiteert de uitvinder van zijn uitvinding en kan de concurrentie die uitvinding niet namaken. Een octrooi wordt verleend door de overheid. Vertaald naar het Engels wordt ‘octrooi’ ‘patent’.

Waarom is Intellectuele Eigendom (IE) belangrijk voor mijn onderneming?

Wij geven u 5 praktische redenen:

1.    Zorg dat uw inspanningen renderen:

Hebt u strategisch nagedacht over welke diensten en producten uw onderneming wil uitbouwen? Bet u op de hoogte van de octrooien van derden?

2.    Registreer snel en vermijd dat anderen met uw inspanningen gaan lopen:

Regelgeving rond Intellectueel Eigendom gaat volgens het ‘first-to-file’ principe, waardoor registreren in een pril stadium noodzakelijk is!

3.    Registreer internationaal en geef uw onderneming alle groeikansen: In welke landen wil u bescherming aanvragen? Vanaf 2017 komt ook het unitair EU-octrooi eraan!

4.    Overtuig anderen van uw capaciteiten: Als onderneming staat u sterker als u een octrooi kan voorleggen. Een octrooi maakt samenwerking met derden makkelijker en verhoogt uw geloofwaardigheid in uw zoektocht naar kapitaal.

5.    Duidelijke afspraken maken goede vrienden: Uw creaties naar aanleiding van een opdracht behoren niet automatisch aan u toe. Voorkom vervelende verrassingen door goede contractuele afspraken te maken.

Maak van uw naam of logo een EU-merk!

Wie zijn naam of logo wil beschermen in Europa, kan een EU-merk registreren bij het EUIPO. Uw EU-merk biedt via één enkele inschrijving bescherming in alle lidstaten van de Europese Unie!

Eén octrooi voor gans de Europese Unie?

Na ruim 40 jaar discussie is het zover:  Vanaf 2017 komt ook Europees Unitair octrooi eraan! Eén octrooi voor (bijna) gans de Europese Unie: Het gaat om 26 landen met meer dan 400 miljoen inwoners!

Wanneer vraag ik best een octrooi aan?

Hebt u een nieuwe uitvinding gedaan? U kan best een octrooi aanvragen als u deze vraagjes met ‘JA’ beantwoordt:

·    hebt u een nieuw product, werkwijze of technologie ontwikkeld?

·    denkt u dat deze vernieuwing een lange levenscyclus zal hebben?

·    Is geheimhouding voor uw uitvinding onmogelijk?

·    Kan een octrooi voor u imagoversterkend zijn, en inzetbaar bij onderhandelingen?

·    Denkt u dat deze vernieuwing een grote markt zal betreden en wil u uw marktaandeel beschermen?

Wist u dat de symbolen ® en TM hun oorsprong vinden in de USA?

® staat voor 'registered trademark' en mag enkel gebruikt worden voor geregistreerde merken. TM staat voor 'trademark' ongeacht of het merk werd geregistreerd.

Deze symbolen hebben in principe geen juridische waarde in België, maar u gebruikt ze best op een niet-misleidende manier.

Van zodra uw merk geregistreerd is, kan u het symbool ® gebruiken. Zo kan u derden erop attent maken dat het om een geregistreerd merk gaat.

Een derde heeft "mijn" domeinnaam geregistreerd. Wat nu?

Voor domeinnamen geldt het principe "first come, first served". Dit betekent dat wie als eerste registreert, deze domeinnaam verkrijgt. U kan wel in onderling overleg de overdracht van een domeinnaam proberen te bekomen. Uitzondering hierop is wanneer de registratie te kwader trouw gebeurde met de bedoeling om uw rechten te schenden en hier commercieel voordeel uit te halen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer men de domeinnaam voor veel geld aanbiedt of bezoekers van de website misleidt.

Gebeurde de registratie echter te kwader trouw en kan u dat aantonen, dan bekijkt u best uw mogelijkheden op de website van de Belgische domeinnaambeheerder DNS BELGIUM.be: http://www.dnsbelgium.be.

Sterke stijging van Belgische octrooiaanvragen!

Het aantal Belgische octrooiaanvragen van bij het Europees Octrooibureau (EPO) is in 2015 met 5,9% gestegen! Het is de op één na hoogste stijging binnen de Europese top 10 én de sterkste Belgische groei in 5 jaar tijd! Het grootste aantal aanvragen was afkomstig van Solvay (260), gevolgd door IMEC (180), Agfa-Gevaert (86), Umicore (66), Bekaert (47) en de Universiteit Gent (41).

Wist u dat er een belastingvrijstelling is voor octrooi-inkomsten?

80% van de inkomsten uit octrooien worden vrijgesteld van belasting.

Hoe kan ik optreden tegen namaak?

 Kopieert iemand u? Dan pleegt deze persoon inbreuk op uw intellectuele eigendomsrechten. Ga eerst na of u over een geldig intellectueel eigendomsrecht beschikt in het land waar de namaak wordt gepleegd. Dan heeft u verschillende mogelijkheden om op te treden. Indien u namaak aantreft op de Belgische markt, kunt u hier terecht: http://economie.fgov.be/nl/geschillen/klachten/index.jsp

Wil u vermijden dat namaak wordt ingevoerd op de Europese markt kan u hier terecht: http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/namaak/index.htm

Wil u de namaak stopzetten en een schadevergoeding bekomen? Dan kunt u zich best laten bijstaan door een advocaat of erkend bemiddelaar.

Wie verkrijgt de intellectuele eigendomsrechten op de creaties van werknemers?

De Belgische wet voorziet verschillende mogelijkheden voor de overdracht van intellectuele rechten van werknemer naar werkgever. Hier een beknopt overzicht:

·    Auteursrechten: Elke overdracht van rechten moet uitdrukkelijk worden vastgelegd;

·    Software en databanken: Een wettelijk vermoeden van overdracht richting werkgever is hier van toepassing, tenzij anders bepaald. Uitzondering: culturele sector;

·    Merkenrecht: Wie het merk registreert, is eigenaar van het merk;

·    Modellenrecht: Ook hier geldt een wettelijk vermoeden van overdracht richting werkgever, tenzij anders afgesproken. Ook auteursrechten op geregistreerde tekeningen of modellen worden wettelijk overgedragen;

·    Octrooien: Indien geen schriftelijke afspraken bestaan tussen de werknemer en -gever is het aan de rechter om uit te maken aan wie de eigendomsrechten toekomen. Voor uitvindingen van een werknemer tijdens de uitoefening van zijn arbeidsovereenkomst wordt doorgaans aangenomen dat de werkgever de rechten hierop verwerft.

Het is dus niet onverstandig om duidelijke, schriftelijke afspraken te maken over de intellectuele eigendomsrechten!

Wat is een PATLIB ?

Patlib staat voor “Patent Library”. Deze centra verstrekken basisinformatie rond octrooien en ondersteunen kmo’s met een vooronderzoek naar het bestaan (= reeds geoctrooieerd zijn) van bepaalde technologieën. Alle PATLIBs zijn aanwezig op Copy Talks

Meer weten? Laat u adviseren! Kom naar Copy Talks en spreek met een expert. www.copytalks.be op 26 april in ALM, Antwerpen. Schrijf snel in.


UP